اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره عدم برگزاري آزمون (الكترونيكي) زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2020) دوره 142

1398/12/10

ضمن آرزوی موفقیت برای كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون توليمو دوره 142 ، بدین وسیله به اطلاع مي‌رساند آزمون توليمو دوره 142 در روز پنجشنبه مورخ 98/12/22 برگزار نخواهد شد.

تاريخ برگزاري دوره مذکور از طريق اطلاعيه و پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشاني www.sanjesh.org به اطلاع داوطلبان ذينفع خواهد رسيد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور