اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برنامه زمانی برگزاری آزمونهای تولیمو در سال 1396

1396/01/15

 به اطلاع داوطلبان آزمون توليمو مي‌رساند كه برنامه زماني ثبت‌نام آزمون توليمو در سال 1396 به شرح ذيل است:

رديف

دوره

زمان برگزاري

حـوزه هـاي بـرگـزاري

تاريخ برگزاري

1

117

خرداد

تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،آمل،کرمانشاه،گرگان،بندرعباس و رشت

96/3/4

2

118

تیر

تهـران

96/4/1

3

119

مرداد

تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت، آمل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بيرجند

96/05/26

4

120

شهريور

تهران

96/06/30

5

121

مهر

تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،آمل،کرمانشاه،گرگان،کیش،چابهار،بندرعباس

96/07/27

6

122

آبان

تهران

96/08/25

7

123

آذر

تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،کرمان،رشت،آمل،کرمانشاه،یزد،زنجان،گرگان،زاهدان،بیرجند،کیش

96/09/23

8

124

دي

تهران

96/10/28

9

125

بهمن

تهـران مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت، آمل، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان و چابهار- کیش

96/11/26

10

126

اسفند

تهران

96/12/24

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور