اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره هاي فراگيرتحصيلات تكميلي ( دانش پذيري كارشناسي ارشد) دانشگاه پيام نوربهمن ماه سال1395 (نوبت هفدهم)

1395/12/10

 سازمان سنجش آموزش كشور ضمن تبريك و آرزوي موفقيت براي كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي آزمون ورودي دوره هاي فراگيرتحصيلات تكميلي (دانش پذيري كارشناسي ارشد) دانشگاه پيام نور سال 1395 (نوبت هفدهم) اعلام گرديده، از آنها دعوت مي‌نمايد با آماده نمودن مدارك ذيل براي آگاهي از نحوه ثبت نام در كد رشته قبولي اعلام شده‌ در روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه پيام نور به نشاني:  http://pnu.ac.ir  مراجعه نمايند.

مدارك موردنياز براي ثبت‌نام: 
1- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه. (دو برگ)
2- اصل و تصوير كارت ملي.
3- 6 قطعه عكس 4×3 جديد تمام رخ با زمينه روشن تهيه شده در سالجاري و پشت نويسي شده.
4- اصل و تصوير مدرك تحصيلي.
5- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد.
تبصره 1: پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) نمي باشند؛ لازم است اصل گواهي دانش‌آموختگي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) را ارائه نمايند كه در آن عبارت زير قيد شده باشد.
«اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وي شوراي عالي انقلاب فرهنگي  مي‌باشد.»
تبصره2: بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 74/11/3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طلاب و فضلاء حوزه علمي كه بر اساس مدارك صادر شده مديريت حوزه علميه قم و مشهد  دوره سطح دو را با موفقيت گذرانده‌اند، همانند دارندگان مدارك كارشناسي مي‌توانند در رشته‌هاي علوم انساني اين دوره تحصيل نمايند.
6- مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه (براي آقايان)
 
در پايان لازم به توضيح است با توجه به اينكه نتايج آزمون فوق در قالب كارنامه براي داوطلبان شركت كننده در آزمون، همزمان با اعلام نتايج بر روي سايت سازمان قابل مشاهده مي‌باشد‌، لذا داوطلبان پس از رويت كارنامه نتيجه خود مي‌توانند سوالات خود را از حداكثر تا تاريخ 95/12/25 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان و يا با شماره تلفن 42163 - 021  مطرح نموده و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمایند.
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور