اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام و اعلام اصلاحات و رشته‌ محل هاي جديد مربوط به مرحله پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي بهمن ماه سال 1399

1399/10/23

پيرو انتشار اطلاعيه ثبت‌نام مرحله پذيرش دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسیحرفه‌اي«ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه سال 1399 در تاريخ 99/10/17، بدين‌وسيله به اطلاع همه متقاضيان واجد شرايط علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي فوق مي‌رساند با توجه به اعلام برخي اصلاحات و رشته محل‌هاي جديد مربوط به مرحله تمديد پذيرش «به شرح ذيل اين اطلاعيه» و همچنين به‌منظور مساعدت براي ثبت‌نام متقاضياني كه تا اين تاريخ (99/10/23) نسبت به مراجعه و ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، مقرر گرديد مهلت اين مرحله از پذيرش تا روز پنجشنبه مورخ 99/10/25 تمديد گردد.

لذا علاقمندان مي‌توانند براساس جداول حاوي اطلاعات رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه فوق الذكر و مندرجات اين اطلاعيه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور و ضمن مشخص نمودن رشته و مراكز آموزشي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعلام شده در اطلاعيه مورخ 99/10/17، به مراكز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

دریافت فايل اصلاحات و جداول رشته محل هاي جديد دوره مهندسي فناوري و كارشناسي  دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه 1399 : با فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور