اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت ثبت نام و اعلام اصلاحات و رشته‌ محل‌هاي جديد مربوط به مرحله پذيرش دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - كاربردي بهمن ماه سال 1399

1399/10/22

  پيرو انتشار اطلاعيه ثبت‌نام مرحله پذيرش دوره‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي«ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي – كاربردي بهمن ماه سال 1399 در تاريخ 99/10/16، بدين‌وسيله به اطلاع همه متقاضیان واجد شرايط علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي فوق مي‌رساند با توجه به اعلام برخي اصلاحات و رشته محل‌هاي جديد مربوط به مرحله تمديد پذيرش «به شرح ذيل اين اطلاعيه» و همچنين به‌منظور مساعدت براي ثبت‌نام متقاضياني كه تا اين تاريخ (99/10/22) نسبت به مراجعه و ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، مقرر گرديد مهلت اين مرحله از پذيرش تا روز پنجشنبه مورخ 99/10/25 تمديد گردد. 

لذا علاقمندان مي‌توانند براساس جداول حاوي اطلاعات رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه فوق الذكر و مندرجات اين اطلاعيه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور و ضمن مشخص نمودن رشته و مراكز آموزشي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعلام شده در اطلاعيه مورخ 99/10/16، به مراكز آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

دریافت فایل فايل اصلاحات و جداول رشته محل هاي جديد دوره كارداني فني و كارداني حرفه‌اي جامع علمي كاربردي بهمن ماه 1399 در قالب PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور