اطلاعیة اعلام نتایج آزمون مدرسان معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ 1397/9/23

1397/12/14

 بدین وسیله ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبیمدرسان معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی کاربردیمورخ 97/09/23، موارد زیر برای پیگیری ادامة فرآیند صدور مجوز، به اطلاع این عزیزان می رسد:

  1. كليه متقاضياني كه در آزمون کتبی پذيرفته شده اند، می توانند از تاریخ 98/01/20 لغایت 1398/2/9 برای بررسی  صلاحیت های عمومی به سایت هستةگزينش استادان معارف اسلامي دفترنهاد رهبری به نشانی gozinesh.nahad.ir مراجعه و ثبت نام نمایند؛ این دسته از متقاضیان درصورت تأييد صلاحیت توسط هستةگزينش، به عنوان پذيرفته‌شده نهایی،تلقّي و مجوزتدريس آنان توسط کمیته معارف اسلامی دانشگاه با اعتبار 3 ساله صادر خواهد شد.

تبصره 1:پذیرفته شدگان مرحلة آزمون کتبی، به منظور انجام مراحل بررسی صلاحیت عمومی، تا پایان نیمسال دوم تحصیلی 99-98 مجاز به تدریس می باشند.

تبصره 2: فرایند بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان به صورت متمركزدر هستة گزینش دفتر نهاد رهبری مرکزی صورت خواهد گرفت.

تبصره 3: بدیهی است مدرسان پذیرفته شدة مرحلة آزمون کتبی که دارای کد مدرسی می باشند و مجوز تدریس معتبر آنان قبلاً توسط دفاتر استانی نهاد رهبری یا معاونت آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد رهبری مرکزی صادر شده است، به دلیل اینکه مراحل تأیید صلاحیت عمومی را قبلاً طی کرده اند، نیازی به ثبت نام در سایتهستةگزينش استادانمعارفاسلامينهادو طی مجدد مراحل بررسی صلاحیت عمومی ندارند و مجوز تدریس دروس گرایش جدید آنان از سوی کمیته معارف اسلامی دانشگاه صادر خواهد شد.

زمان و نحوة صدور مجوز متعاقباً به واحدهای استانی ابلاغ خواهد شد؛ همچنین ازطریق سایت دفتر نهاد رهبری دانشگاه به نشانی nahad.usat.ac.ir، کانال گروه معارف اسلامی دانشگاه در پیام رسان ایتا به نشانی maarefuast@نیز، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

تبصره 4: کد مدرسی آن دسته از داوطلبان که در آزمون کتبی پذیرفته نشده اند، از ابتدای نیمسال تحصیلی تابستان 98-97 غیرفعال می شود و مجاز به تدریس نخواهند بود. این افراد درصورت تمایل می توانند برای اخذ مجوز تدریس، در فراخوان سالانة جذب مدرسان معارف اسلامی دانشگاه در اسفندماه 1397 که در سایت دانشگاه اطلاع رسانی می شود، ثبت نام و مراحل جذب را مجدداً طی نمایند.

          2- شرایط افراد مجاز به ثبت نام در سایتهستةگزينش استادانمعارفاسلامي دفترنهاد رهبری مرکزی

 تابعیت کشورجمهوری اسلامي ایران

 - اعتقادوالتزام به احكام اسلام، مذهب رسمی و قانون اساسی کشور

 - التزام به نظام جمهوری اسلامي ایران

-  عدم اشتهاربه ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي وآموزشی

 - برخورداری ازحسن ظاهر،سلامت وتوانایي جسمي متناسب

-  دارابودن حداکثر 55سال سن در مراحل مقدماتی جذب،برای تمامي متقاضیان (موسوم به مجوز طرح4000)

- داشتن کد مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی (مدرسان طرح 4000)

 - تسلّط برروخواني،روانخواني، مفاهیم قرآن کریم واحكام عمومی مورد رجوع

 - تأهل (ویژه آقایان)

3. تذکرات مهم

هزینه های بررسی صلاحیت عمومی، هنگام ثبت نام در سایت هسته گزینش اطلاع رسانی خواهد شد؛ این مبلغ تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نیست.

-   درصورتی که در هریک از مراحل جذب و گزینش (حتی پس از تأیید صلاحیت عمومی یا صدور مجوز) مشخص شود که متقاضی فاقد کد مدرسی یا فاقد یک یا چند شرط از شرایط اعلامی بوده و یا اطلاعات غیر معتبر ارائه داده است، تمام مراحل جذب وی کان لم یکن محسوب می‌شود و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور