اطلاعيه دانشگاه جامع علمي كاربردي در خصوص اضافه شدن برخي از رشته ها و گرايش هاي جديد به جدول رشته‌هاي مورد تقاضا و همچنين تمديد مهلت ثبت نام در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1396

1396/04/04
 پيرو اطلاعيه مورخ 96/3/29 و ضمن قبولي طاعات و عبادات شما روزه داران عزيز و تبريك عيد سعيد فطر، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال 1396مي‌رساند، با عنايت به درخواست مكرر متقاضيان ثبت‌نام و مراكز آموزشي دانشگاه جامع علمي- كاربردي مبني بر اضافه نمودن برخي از رشته‌ها تحصيلي و گرايش هاي جديد در آزمون مذكور، لذا رشته هاي تحصيلي مورد تقاضا براي تدريس به شرح جدول ذيل اصلاح مي‌گردد. ضمناً به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (96/4/4) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه تا روز يكشنبه مورخ 96/4/11 بتوانند نسبت به ثبت نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند؛
لذا كليهمتقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيقاطلاعيه ثبت‌نام وفراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش‌ آموزشكشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند. هم‌چنين داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با در نظر گرفتن توضيحات ذيل در صورت علاقه‌مندي مي‌توانند تا تاريخ فوق با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.
تذكرمهم: شركت در اين آزمون و ثبت نام تكميلي و قبولي در آن هيچگونه تعهد استخدامي و يا جذب را براي اين دانشگاه نخواهد داشت. لذا افرادي كه حدنصاب لازم را در آزمون کتبی كسب نمايند، براي مراحل انجام مصاحبه و بررسي مدارك به تعداد مورد نياز واجدين شرايط معرفي مي‌شوند. اين افراد با درخواست مراكز تحت پوشش دانشگاه جامع علمي-كاربردي مي‌توانند به صورت حق‌التدريس، تدريس نمايند.

ضمناً يادآورمي شود كه تاريخ برگزاري آزمون فوق در روز جمعه مورخ 96/5/6 منحصراً در شهر تهران مي‌باشد. 

دريافت  جدول رشته هاي مورد تقاضا در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي- كاربردي: فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور