اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام كد رشته محل‌هاي جديد مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398

1398/05/08

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398 در تاريخ 98/03/19 و اطلاعيه‌هاي مورخ 98/03/26، 98/04/01 و 98/05/07 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، به اطلاع داوطلباني كه قبلاً در مهلت تعيين شده، در آزمون مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند، مي‌رساند كه كد رشته‌هاي تحصيلي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي موجود در دفترچه راهنماي آزمون مذكور بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطلاعيه‌هاي فوق به شرح جدول ذيل به اين سازمان واصل گرديده است. داوطلبان در صورت تمايل مي‌‌توانند پس از مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنما، اطلاعيه‌هاي مذكور (قابل دسترسي در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org) و مندرجات اين اطلاعيه، در بازه زماني 98/05/08 لغايت 98/05/11 نسبت به ويرايش كد رشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

توضيحات و رشته‌هاي جديد علاوه بررشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنما:

 

48 - تولید نهال

جنس پذيرش

ظرفيت پذيرش نيمسال

نوع كارداني

نام مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل

كدرشته محل

دوره تحصيلي

استان

مرد

زن

دوم

اول

مرد

-

-

30

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­اي)

7515

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

30

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­اي)

7516

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

-

10

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­ اي)

7517

نوبت دوم

آذربايجان غربي

مرد

-

10

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي)

7518

نوبت دوم

آذربايجان غربي

48 - گل و گیاهان زینتی

مرد

-

-

30

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­اي)

7519

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

30

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­ اي)

7520

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

-

10

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­ اي)

7521

نوبت دوم

آذربايجان غربي

مرد

-

10

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­اي)

7522

نوبت دوم

آذربايجان غربي

48 - تولید قارچ های خوراكی

مرد

-

-

30

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ­اي)

7523

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

30

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ­اي)

7524

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

-

10

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­ اي)

7525

نوبت دوم

آذربايجان غربي

مرد

-

10

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ­اي)

7526

نوبت دوم

آذربايجان غربي

48 - تكنولوژي گياه پزشكي

مرد

-

-

30

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­ اي)

7527

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

30

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ­اي)

7528

روزانه

آذربايجان غربي

مرد

-

-

10

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه ­اي)

7529

نوبت دوم

آذربايجان غربي

مرد

-

10

-

کاردانی ناپیوسته

مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب (تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه­ اي)

7530

نوبت دوم

آذربايجان غربي

 

- پذیرش دانشجو در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب در مقطع کاردانی رشته­ محل­های ذيل، تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ­ای صورت می­گیرد و دانشگاه فنی و حرفه ­ای مجری آموزش و مسئول صدور مدرک فارغ ­التحصیلی دانش ­آموختگان است.

- نشانی مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب: استان آذربايجان غربي، شهر میاندوآب، انتهای خیابان 17 شهریور، بالاتر از کوی رابری، کیلومتر 4، نرسیده به ایستگاه راه­آهن  تلفن: 45266070-044

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور