اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با برخي اصلاحات و همچنين رشته محل‌هاي جديد در آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات غيرانتفاعي سال 1395

1395/05/17

 پيرو اطلاعيه مورخ 95/5/10 درخصوص تاريخ و نحوه پرينت كارت آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات غيرانتفاعي) سال 1395، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان مي‌رساند، با توجه به اينكه برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي رشته‌هاي جديد و يا اصلاحاتی را در ظرفيت رشته‌ها، پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و اطلاعيه مورخ 95/2/29 اين آزمون به اين سازمان اعلام نموده‌اند، لازم است كليه داوطلبان اعم از داوطلبان متقاضي پذیرش دررشته ‌هاي با آزمون يا با سوابق تحصيلي (بدون آزمون) لازم است نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و در صورت تمايل با توجه به مندرجات اين اطلاعيه در بازه زماني 95/5/19 لغايت 95/5/21 رشته‌ محل‌هاي انتخابي خود را ويرايش نمايند.

 دریافت فایل رشته‌هاي جديد زمان توزيع كارت آزمون کاردانی فني و حرفه اي سال 1395 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور