اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با ثبت نام و انتخاب رشته براي مرحله پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل فوق ديپلم) در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي و مجازي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشکده ها و آموزشکده هاي دانشگاه فني و حرفه اي در مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته بهمن ماه سال 1399

1399/10/11

 پيرو اطلاعيه‌ مورخ 99/10/08 و با توجه به مصوبه بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 99/07/22 مقرر گردید برای ظرفیت خالی مانده رشته های تحصیلی آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1399 پذیرش از طریق سوابق تحصیلی (معدل مدرک کارداني) انجام شود. لذا ضمن اعلام اطلاعات رشته‌ محلهای این مرحله به شرح جداول ذيل اين اطلاعيه به اطلاع متقاضیان می‌رساند جهت اطلاع از شرايط و ضوابط ثبت‌نام‌ و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي و مجازي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين دانشکده ها و آموزشکده‌هاي دانشگاه فني و حرفه‌اي که در این مرحله به شيوه صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل مدرک کارداني) براي پذیرش در نوبت بهمن ماه سال 1399 اقدام خواهند نمود، لازم است ضمن مطالعه مندرجات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته این آزمون (منتشر شده در تاریخ 99/02/17 مندرج در درگاه اطلاع رسانی این سازمان)، توضیحات مندرج در این اطلاعیه را نیز به‌ دقت مطالعه نموده و با درنظر داشتن شرایط و ضوابط پذیرش نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته (حداکثر 30 کدرشته محل) از روز پنجشنبه 99/10/11 تا روز سه‌شنبه 99/10/16 منحصراً از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمایند. 

یادآوری مهم:

پذيرش دراين مرحله براساس ظرفيت خالي مانده رشته محل‌هاي نيمسال اول و نيمسال دوم مرحله مهرماه انجام مي شود. لذا در فهرست رشته محل‌هاي اين مرحله، رشته محل‌هايي با پذيرش در نيمسال اول و دوم ( مطابق پذيرش مهرماه) مشاهده مي‌شود. اما در اين مرحله تفاوتي در انتخاب رشته محل نيمسال اول و يا نيمسال دوم وجود ندارد و شروع به تحصيل تمامي پذيرفته شدگان از نيمسال دوم سال تحصيلي (بهمن ماه) خواهد بود.

شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو:

1- دارا بودن مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

تبصره 1: متقاضيان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام داراي مدرک يا گواهينامه كارداني (فوق ديپلم) باشند و يا حداكثر تا تاريخ 99/11/30 نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمايند. 

تبصره 2: متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ 99/07/30 از مقطع کاردانی فارغ التحصیل شده‌اند لازم است معدل درج شده در گواهی کاردانی را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمایند. آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت نام دانشجوی سال آخر هستند و حداکثر تا تاریخ 99/11/30 موفق به اخذ مدرک کاردانی خود می‌شوند لازم است در زمان ثبت‌نام میانگین نمرات واحدهای گذرانده تا تاریخ 99/07/30 را در تقاضانامه ثبت‌نام درج نمایند.

2- پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 حق ثبت‌نام و شرکت در اين مرحله را ندارند و در صورت ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي غيرروزانه از قبيل: نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي مي‌باشند و فقط در اين دوره‌ها گزينش خواهند شد. اين متقاضیان در صورتي مي‌توانند در اين مرحله از پذيرش ثبت‌نام و شركت نمايند كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنما (خصوصاً مقررات وظيفه عمومي براي برادران) باشند و ثانياً حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام در اين مرحله، نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، اين دسته از متقاضیان متخلف محسوب شده و اگر حدنصاب قبولي آزمون را نيز كسب نمايند مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نمي‌باشند.

3- پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي غيرروزانه از قبيل: نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان و مجازي دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون پذيرش دانشجو از دوره كارداني به دوره كارشناسي ناپيوسته سال 1398، در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (برادران) مي‎توانند در اين مرحله از پذيرش ثبت‎نام و شركت نمايند.

4- پذيرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسي ناپيوسته سال 1399 در صورت تمايل مي‌توانند در اين مرحله از پذيرش شرکت نمايند. بديهي است در صورت قبولي در اين مرحله از پذيرش، قبولي قبلي آنان لغو مي گردد و بايد در رشته قبولي جديد ثبت نام و ادامه تحصيل نمايند. لذا متقاضيان در اين خصوص دقت لازم را بعمل آورند.

5- متقاضيان‌ داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ در رشته‌هاي گروه‌ آموزشي پزشكي‌ (دانشجويان‌ و يا فارغ‌التحصيلان‌) شركت‌كننده‌ در اين مرحله از پذيرش،‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ تكميل‌ فرم تقاضانامه ثبت‌نام و ‌انتخاب‌ رشته اينترنتي ‌توجه‌ داشته‌ باشند كه ‌بايد از لحاظ طرح‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ وضعيت‌ خود را مشخص‌ نمايند و منعي‌ براي ادامه تحصيل نداشته‌ باشند. بديهي ‌است‌ در غير اين صورت‌ عواقب‌ آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضي خواهد بود.

6- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، متقاضيان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، با مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و پرداخت مبلغ 460.000 (چهارصدو شصت هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دريافت كارت اعتباري اقدام نمايند.

7- متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. (مقررات وظيفه عمومي و کد نظام وظيفه جهت درج در بند 15 تقاضانامه ثبت نامي در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال1399 مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان وجود دارد).

8- پذيرفته شدگان آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال1399د ر صورت پذيرش نهايي در اين مرحله، قبولي قبلي آنان « لغو» و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و چنانچه متقاضیان، در دوره‌هاي روزانه مندرج در اين اطلاعيه پذيرفته شوند، حتي با دادن انصراف از تحصيل نيز حق انتخاب رشته‌هاي دوره روزانه را در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال بعد (1400) نخواهند داشت.

9- هر متقاضي ‌ بايد فرم تقاضانامه ثبت‌نام و انتخاب‌ رشته‌ اينترنتي خود را براساس‌ برنامه‌ زماني‌ كه از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اعلام مي‌شود تكميل نمايد. در‌ صورت انجام صحيح ثبت‌نام و انتخاب رشته، كد رهگيري 16 كاراكتري كه در حكم رسيد است، از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان در اختيار وي قرار مي‌گيرد كه نشانگر تأييد مراحل طي شده براي دريافت اطلاعات وارد شده توسط متقاضيان مي‌باشد و متقاضي بايد كد مذكور را يادداشت و در جايي محفوظ نگهداري نمايد. پيشنهاد مي‌شود از فرم تكميل شده خود نيز كه داراي كد رهگيري مي‌باشد، نسخه چاپي (پرينت) تهيه كند.

به متقاضيان توصيه مي‌گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در پايگاه اينترنتي اين سازمان، كدرشته ‌محل‌هاي انتخابي خود را كه يك عدد چهار رقمي است، به‌ترتيب علاقه و همچنين ساير اطلاعات ثبت‌نامي خود را در فرم پيش‌نويس (نمونه مندرج در ذیل این اطلاعیه) درج و سپس به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاه‌تر و بدون خطا نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي خود اقدام كنند.

روش گزينش:

گزينش نهايي متقاضيان در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي براساس معدل كل دوره كارداني (فوق ديپلم) و بر حسب كدرشته محل‌هاي انتخابي در فرم تقاضانامه ثبت‌نامي اينترنتي و از بين متقاضياني كه ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند انجام مي‌گيرد.

تبصره: گزينش متقاضیان واجد شرايط استفاده از سهميه‌هاي رزمندگان و يا ايثارگران، بر اساس قوانين مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنماي کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1399 مندرج در درگاه اطلاع رساني اين سازمان صورت مي‌گيرد.

یادآوری مهم: با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در اين مرحله از پذيرش بر مبناي معدل دوره كارداني صورت مي‌پذيرد، لازم است متقاضيان برحسب مورد در درج صحيح معدل كل مقطع كارداني دقت لازم را به‌عمل آورند. بديهي است كه در صورت عدم درج صحيح معدل در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي، مطابق ضوابط قبولي اين‌دسته از متقاضيان لغو خواهد شد.

مدارك مورد نياز:

مداركی‌ كه‌ متقاضي برای‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ به آن نيازمند است به شرح ذيل مي‌باشد: 

1- فايل عكس اسكن شده: متقاضي مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را (با مشخصات ذكر شده در سايت سازمان) اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.

1-1- عكس 4×3 يا 4×6 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ).

1-2- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

1-3- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400×300 پيكسل و حداقل 300×200 پيكسل باشد.

1-4- تصوير متقاضي بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

1-5- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.

1-6- حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

1-7- حتي‌الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

1-8- عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل مشخص باشد.

2- دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1399 مندرج در درگاه اطلاع رسانی اين سازمان (جهت اطلاع از ساير شرايط و ضوابط و جداول موردنياز) و همچنين جداول رشته‌ محل هاي مندرج در ذيل اين اطلاعيه.

3- کارت اعتباری ثبت نام

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضيان به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا و برای تسریع در ثبت و بررسی درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می-توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضي شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضيان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با شماره‌ تلفن گوياي‌: 42163 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

جداول رشته محل هاي كارداني به كارشناسي پذيرش با سوابق تحصيلي بهمن ماه 1399 در قالبPDF

پيش نويس تقاضانامه مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1399 در قالبPDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور