اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور‌ درباره اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز فوريت‌هاي پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397

1397/11/02

به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه  اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي (كدرشته‌محل‌هاي 1202 تا 1239 و 6439 الي 6441 مربوط به كد رشته امتحاني 114) دانشگاه‌ها و دانشكده هاي علوم پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 اعلام گرديده است، مي‌رساند كه داوطلبان لازم است قبل از مراجعه حضوري  به دانشگاه يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از تاريخ و زمان ثبت نام در رشته قبولي اعلام شده از تاريخ 97/11/06 به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل قبولي مراجعه نمايند، پذيرفته شدگان لازم است مطابق برنامه زماني اعلام شده  با همراه داشتن مدارك ذيل، براي ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند.  عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان  براي ثبت نام به من