اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل برگزاري مصاحبه از معرفي‌شـدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396

1396/07/17

 پيرو اطلاعيه مورخ 96/06/28  مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، بدين‌وسيله توجه معرفي‌شدگان چند‌برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي دانشكده و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (كد رشته‌محل‌هاي 1197 تا 1232 مربوط به كد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي پزشكي) در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 را به ‌منظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌ تحصيلي ذي‌ربط، به موارد زير جلب مي‌نمايد:

داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي دانشكده و دانشگاه‌هاي ‌علوم‌ پزشكي (كد رشته‌محل‌هاي 1197 تا 1232 مربوط به كد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي پزشكي) اعلام گرديده، لازم است با توجه استان محل اقامت خود و در نظر گرفتن مندرجات جدول ذيل، منحصراً به دانشگاه مجري انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش خود مراجعه نموده و از مراجعه به ساير دانشگاه‌هاي مجري جداً خودداري نمايند. عدم مراجعه داوطلب به دانشگاه مربوط براي مصاحبه و ساير مراحل گزينش، به منزله انصراف از پذيرش در اين رشته تحصيلي تلقي خواهد شد.

قطب

شهر و دانشگاه  مجري مصاحبه

نشاني محل مصاحبه و تست

داوطلبان استان‌هاي مراجعه كننده با توجه به محل اقامت

تاريخ مصاحبه

و يا آزمون

ترتيب حرف اول نام خانوادگي

ساعت مراجعه

1

كرج – دانشگاه علوم پزشكي البرز

استان البرز، كرج ، بلوار شهيد مؤذن،  خيابان پيروزي شمالي ، خيابان شهيد صياد شيرازي(جنب دانشكده فني شهيد بهشتي) ، مركز آموزش  فوريت‌هاي پزشكي ، تلفن‌هاي مركز: 34356307 و 34356308 – كد 026

آذربايجان شرقي، اردبيل، البرز، قزوين، قم، گيلان و مازندران

 

سه‌شنبه 96/08/23

از حرف «الف» تا حرف «ذ»

8:30 صبح تا 14:00 بعد از ظهر

چهارشنبه 96/08/24

از حرف «ر» تا حرف «غ»

پنجشنبه 96/08/25

از حرف «ف» تا حرف «ي»

مدارك و وسايل مورد نياز:  1- سه قطعه عكس،   2- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،   3- اصل و تصوير كارت ملي،   4- مدارك نشان‌دهنده وضعيت نظام وظيفه،      5- اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني يا گواهي فراغت از تحصيل،    6- اصل گواهينامه رانندگي،   7- اصل و تصوير گواهي دوره‌هاي باز آموزي(شامل سمينارها، كنگره‌هاي ملي و بين‌المللي، المپياد و ...) 8- اصل كارت عضويت در بسيج و سوابق فرهنگي، اجتماعي و يا ورزشي(با مدرك و گواهي معتبر)،  9- گواهي دو سال سابقه كار مرتبط (شامل حكم كارگزيني، پايان طرح و ...)    10- لباس و كفش ورزشي مناسب براي آزمون عملي آمادگي جسماني.

توجه: داوطلبان گرامي بايستي كليه شرايط لازم براي ورود به رشته تحصيلي فوريت‌هاي پزشكي(اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور) را دارا باشند و طبق جدول زمان‌بندي با مدرك كامل مراجعه نمايند.

2

كرمانشاه - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

كرمانشاه ، ميدان ايثار ، بلوار دولت آباد ، دانشكده پيراپزشكي ، تلفن دانشكده: 38278281 – 083

ايلام و كردستان

يكشنبه 96/08/21

از حرف «الف» تا حرف «ي»

8:30 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

كرمانشاه

دوشنبه 96/08/22

از حرف «الف» تا حرف «ي»

مدارك و وسايل مورد نياز:     1- اصل شناسنامه عكسدار ،     2- اصل و تصوير كارت ملي،   3- اصل و تصوير گواهينامه مدارك دوره كارداني،    4- پنج قطعه عكس 4×3 جديد،    6- گواهي سابقه دو سال اشتغال به كار در مراكز فوريت‌هاي پزشكي ،  7- اصل و تصوير گواهينامه رانندگي،  8- لباس و كفش ورزشي مناسب براي امتحان عملي.

3

مشهد - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد ، خيابان ابن سينا ، چهارراه دكترا ، دانشكده پرستاري و مامايي 

خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان‌ شمالي و گلستان

سه‌شنبه 96/08/09

 قبل از مراجعه حضوري، به توضيحات ذيل توجه شود. 

8:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

چهارشنبه 96/08/10

پنجشنبه 96/08/11

مدارك و وسايل مورد نياز:   1- يك قطعه عكس 4×3،    2- اصل و تصوير شناسنامه و يا كارت ملي يك سري،    3- اصل و تصوير مدرك كارداني يا مدركي دال بر فراغت از تحصيل در رشته فوريت‌هاي پزشكي،    4- گواهي سابقه دو سال كار از سازمان‌هاي دولتي مبني بر انجام كار در پايگاه‌هاي اورژانس تا تاريخ برگزاري آزمون،  5- گواهي‌هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و ... (درصورت دارا بودن)،   6- لباس و كفش ورزشي مناسب.  

توضيحات:  1- معرفي‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري براي مصاحبه در تاريخ‌هاي مندرج در جدول فوق، از تاريخ 96/07/22 لغايت 96/07/30 با مراجعه به نشاني ذيل نسبت به انجام پيش‌ثبت‌نام در سامانه مربوط اقدام نمايند (ثبت‌نام حضوري در زمان انجام مصاحبه امكان‌پذير نخواهد بود):

Medemerg.mums.ac.ir – آزمون عملي غير متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي

2- حضور افراد براي انجام آزمون غير متمركز ضروري است،   3- درصورت بروز هرگونه مشكل در روند ثبت‌نام اينترنتي، معرفي‌شدگان مي‌توانند از طريق شماره تلفن 09158270509 با آقاي مجيد رهبان از ساعت 8 صبح الي 16 عصر تماس حاصل نمايند.

4

يزد - دانشگاه علوم پزشكي يزد

يزد ، بلوار دانشجو ، مجتمع آموزشي پژوهشي امام رضا(ع) ، دانشكده پيراپزشكي ، تلفن: 31682152 ، 36240691 و 36245956 – كد 035

اصفهان، چهارمحال وبختياري، سيستان و بلوچستان، كرمان و يزد 

دوشنبه 96/08/08

از حرف «الف» تا حرف «خ»

9:00 صبح تا 15:00 بعد از ظهر

سه‌شنبه  96/08/09

از حرف «د» تا حرف «ظ»

چهارشنبه 96/08/10

از حرف «ع» تا حرف «ي»

مدارك  و وسايل مورد نياز:   1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،     2- اصل و تصوير كارت ملي،     3- اصل و تصوير گواهي موقت كارداني،     4- چهار قطعه عكس جديد پشت‌نويسي شده،    5- اصل و تصوير كارت پايان خدمت،      6- اصل و تصوير گواهينامه رانندگي،      7- داشتن دو سال سابقه كار مرتبط در پايگاه‌هاي اورژانس كشور با مهر و امضاء رئيس مركز مديريت حوادث فوريت‌هاي پزشكي استان مربوط،     8- لباس و كفش ورزشي مناسب.

 

5

شيراز - دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نشاني محل مصاحبه: شيراز، ميدان نمازي، دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه(س) تلفن:36474254- 071

نشاني محل برگزاري تست ورزش: شيراز، بلوار چمران، بلوار نيايش، مجتمع تفريحي ورزشي ولايت

بوشهر، خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان

يكشنبه 96/08/21

از حرف «الف» تا حرف «ذ»

8:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

دوشنبه 96/08/22

از حرف «ر» تا حرف «غ»

سه‌شنبه 96/08/23

از حرف «ف» تا حرف «ي»

مدارك و وسايل مورد نياز:  1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،  2- اصل و تصوير كارت ملي ،  3- اصل گواهي موافقت مركز اورژانس،  4- گواهي دو سال سابقه كار،    5- چهار قطعه عكس 4×3 ،   6- داشتن لباس و كفش ورزشي مناسب الزامي است.

توجه: به همراه داشتن تأييديه دو سال سابقه كار با مدرك كارداني فوريت‌هاي پزشكي در مركز اورژانس 115 الزامي است.

6

همدان - دانشگاه علوم پزشكي همدان

همدان ، بلوار شهيد فهميده ، دانشگاه علوم پزشكي همدان ، دانشكده پرستاري و مامايي ، تلفن: 38380150- 081 و 38380535 - 081

آذربايجان غربي، زنجان، لرستان، مركزي و همدان

سه‌شنبه 96/08/09

از حرف «الف» تا حرف «ر»

8:00 صبح تا 12:00 ظهر

چهارشنبه 96/08/10

از حرف «ز» تا حرف «ق»

پنجشنبه 96/08/11

از حرف «ك» تا حرف «ي»

مدارك و وسايل مورد نياز:   1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،    2-  اصل و تصوير كارت ملي،  3- اصل ‌و تصوير آخرين مدرك تحصيلي،     4- اصل ‌و تصوير كارت پايان خدمت،   5- تأييديه داشتن دو سال سابقه كار مرتبط در پايگاه‌هاي اورژانس كشور با مهر و امضاء رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي استان مربوط ،   6- اصل ‌و تصوير گواهينامه رانندگي،  7- يك قطعه عكس پشت‌نويسي شده،   8-  لباس و كفش ورزشي مناسب.

توجه: دو سال سابقه كار مي‌بايست پس از اخذ مدرك كارداني باشد.

7

تهران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران، خيابان وليعصر(عج)، پايين‌تر از تقاطع نيايش، دانشكده پرستاري و مامايي، تلفن: 88655365 - 021

تهران، سمنان

از روز شنبه 96/08/06 تا روز چهارشنبه 96/08/10

*

*

* داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از مدارك مورد لزوم و ساير جزئيات برنامه مصاحبه به سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي مراجعه نمايند.

  

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور