اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور راجع به تمديد مدت زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته در آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 و همچنين اعلام رشته محل‌هاي جديد و اصلاحات در دفترچه راهنماي آزمون مذكور

1396/03/13

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان آزمون مزبور مي‌رساند، با توجه به برخي اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي ثبت‌نام و درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي، مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز پنجشنبه مورخ 1396/3/18 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

    لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و مندرجات اين اطلاعيه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ 1396/3/18 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كد رهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي و يا اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.
لازم به توضيح است كه تاريخ، نحوه انتخاب رشته و همچنين كد رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور اعلام خواهد شد. لذا متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي لازم است در مهلت تعيين شده تا تاريخ 1396/3/18 فقط نسبت به ثبت‌نام در اين آزمون اقدام نموده و در تاريخي كه از طريق پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور اعلام خواهد شد، انتخاب رشته نمايند.
 
الف) اصلاحات كلي دفترچه راهنما:
مؤسسه غير انتفاعي ايمان و انديشه – ملاير: نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته‌محل‌هاي 2452 (مهندسي تكنولوژي نرم‌افزار كامپيوتر)، 2646 (مهندسي تكنولوژي سخت‌افزار كامپيوتر)، 3479 (مهندسي اجرايي عمران)، 4288 (علمي – كاربردي حسابداري)، 4483 (مديريت بازرگاني) و 4788 (علمي – كاربردي حقوق قضايي – علوم ثبتي) اين مؤسسه از نيمسال دوم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته، به نيمسال اول تغيير يافته است.
مؤسسه غير انتفاعي بهار انديشه - چابهار: نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته‌محل‌هاي 3915 (آموزش زبان انگليسي)، 3936 (مترجمي زبان انگليسي)، 4085 (آموزش و پرورش ابتدايي)، 4293 (علمي – كاربردي حسابداري)، 4487 (مديريت بازرگاني) و 4791 (علمي – كاربردي حقوق قضايي – علوم ثبتي) اين مؤسسه از نيمسال دوم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته، به نيمسال اول تغيير يافته است.
مؤسسه غير انتفاعي روزبه - زنجان:  نشاني: زنجان، بزرگراه 22 بهمن، شهرك پونك، تلفن 7-33038003-024 ، نمابر 33038002-024 ، كد پستي 4516357517 ، نشاني وب‌سايتwww.roozbeh.ac.ir
 
 

 

 
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور