اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل برگزاري مصاحبه از معرفي شـدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395

1395/07/17

پيرو اطلاعيه مورخ 1395/6/23 مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، بدين‌وسيله توجه معرفي‌شدگان چند‌برابر ظرفيت پذيرش رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي دانشكده و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (كد رشته‌محل‌هاي 1214 تا 1241، 5127 و 5184 تا 5186 مربوط به كد رشته امتحاني 114) در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 را به ‌منظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌ تحصيلي ذي‌ربط، به موارد زير جلب مي‌نمايد:

داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت پذيرش رشته تحصيلي نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي دانشكده و دانشگاه‌هاي ‌علوم‌ پزشكي (كد رشته‌محل‌هاي 1214 تا 1241، 5127 و 5184 تا 5186 مربوط به كد رشته امتحاني 114) اعلام گرديده، لازم است با توجه استان محل اقامت خود و در نظر گرفتن مندرجات جدول ذيل به دانشگاه مجري انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش مراجعه نمايند. عدم مراجعه به منزله انصراف از پذيرش در اين رشته تلقي خواهد شد.
قطب
شهر و دانشگاه  مجري
نشاني محل مصاحبه و تست
داوطلبان استان‌هاي مراجعه كننده با توجه به محل اقامت
تاريخ مصاحبه و يا آزمون
ترتيب حرف اول نام خانوادگي
ساعت مراجعه
1
كرج – دانشگاه علوم پزشكي البرز
استان البرز ، كرج ، ميدان آزادگان ،  45 متري كاج ، خيابان نيك‌نژادي جنوبي ، روبروي بازار روز كاج ، مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي استان البرز
آذربايجان شرقي، اردبيل، البرز، سمنان، قزوين، قم، گيلان و مازندران
 
چهارشنبه 1395/8/12
از حرف «الف» تا حرف «ذ»
8:00صبح تا 14:00عصر
پنجشنبه 1395/8/13
از حرف «ر» تا حرف «غ»
جمعه 1395/8/14
از حرف «ف» تا حرف «ي»
مدارك و وسايل مورد نياز:    1- اصل شناسنامه عكسدار،   2- اصل كارت ملي،   3- مدارك نشان‌دهنده وضعيت نظام وظيفه،      4- اصل يا گواهي موقت مدرك كارداني يا گواهي فراغت از تحصيل،    5- اصل گواهينامه رانندگي،   6- اصل گواهي دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده،   7- سوابق فرهنگي، اجتماعي و ورزشي (با مدرك و گواهي معتبر)،   8- اصل كارت عضويت فعال در بسيج،   10- گواهي دال بر دو سال سابقه كار مرتبط (شامل حكم كارگزيني، پايان طرح و ...)    9- لباس و كفش ورزشي مناسب براي امتحان عملي.  
2
كرمانشاه - دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
كرمانشاه ، ميدان ايثار ، بلوار دولت آباد ، دانشكده پيراپزشكي ، تلفن دانشكده: 38278281 - 083، تلفن دانشگاه: 38359244 - 083 
ايلام و كردستان
يكشنبه 1395/8/16
از حرف «الف» تا حرف «ي»
8:30 صبح تا 13:00عصر
كرمانشاه
دوشنبه 1395/8/17
از حرف «الف» تا حرف «ي»
مدارك و وسايل مورد نياز:     1- اصل شناسنامه عكسدار ،     2- اصل و تصوير كارت ملي،   3- اصل و تصوير گواهينامه يا مدرك دوره كارداني،    4- پنج قطعه عكس 4×3 جديد،    6- گواهي سابقه دو سال اشتغال به كار در مراكز فوريت‌هاي پزشكي ،  3- اصل و تصوير گواهينامه رانندگي،  7- لباس و كفش ورزشي مناسب براي امتحان عملي.
3
مشهد - دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مشهد ، خيابان ابن سينا ، چهارراه دكترا ، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،  تلفن: 38591511- 051
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان‌ شمالي و گلستان
سه‌شنبه 1395/8/11
 قبل از مراجعه حضوري، به توضيحات ذيل توجه شود. 
8:00صبح تا 13:00عصر
چهارشنبه 1395/8/12
پنج‌شنبه 1395/8/13
مدارك و وسايل مورد نياز:   1- يك قطعه عكس 4×3،    2- اصل و تصوير شناسنامه و يا كارت ملي يك سري،    3- اصل و تصوير مدرك كارداني يا مدركي دال بر فراغت از تحصيل در رشته فوريت‌هاي پزشكي،    4- گواهي سابقه كار معتبر از سازمان‌هاي دولتي مبني بر انجام كار در پايگاه‌هاي اورژانس تا زمان برگزاري آزمون،  5- گواهي‌هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و ... (درصورت دارا بودن)،   6- لباس و كفش ورزشي مناسب.  
توضيحات:  1- معرفي‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري براي مصاحبه در تاريخ‌هاي مندرج در جدول فوق، از تاريخ 1395/7/22 لغايت 1395/7/30 با مراجعه به نشاني ذيل نسبت به انجام پيش‌ثبت‌نام در سامانه مربوط اقدام نمايند:
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، ثبت‌نام معرفي‌شدگان فوريت‌هاي پزشكي شرق كشور
2- حضور افراد براي انجام آزمون غير متمركز ضروري است،   3- درصورت بروز هرگونه مشكل در روند ثبت‌نام اينترنتي، معرفي‌شدگان مي‌توانند از طريق شماره تلفن 09158270509 با آقاي مجيد رهبان از ساعت 8 صبح الي 16 عصر تماس حاصل نمايند.
4
يزد - دانشگاه علوم پزشكي يزد
يزد ، بلوار دانشجو ، مجتمع آموزشي پژوهشي امام رضا«ع» ، تلفن: 03537263717 و 03536240691
اصفهان، چهارمحال وبختياري، سيستان و بلوچستان، كرمان و يزد 
دوشنبه 1395/8/10
از حرف «الف» تا حرف «خ»
9:00صبح تا 15:00عصر
سه‌شنبه 1395/8/11
از حرف «د» تا حرف «ظ»
چهارشنبه 1395/8/12
از حرف «ع» تا حرف «ي»
مدارك  و وسايل مورد نياز:   1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،     2- اصل و تصوير كارت ملي،     3- اصل و تصوير گواهي موقت كارداني،     4- چهار قطعه عكس جديد پشت‌نويسي شده،    5- اصل و تصوير كارت پايان خدمت،      6- اصل و تصوير گواهينامه رانندگي،      7- تأييديه داشتن دو سال سابقه كار مرتبط در پايگاه‌هاي اورژانس كشور با مهر و امضاء رئيس مركز مديريت حوادث فوريت‌هاي پزشكي استان مربوط،     8- لباس و كفش ورزشي مناسب.
 
5
شيراز - دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشاني محل مصاحبه: شيراز، ميدان نمازي،دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه(س) تلفن:36474254- 071
نشاني محل برگزاري تست ورزش: شيراز، بلوار چمران، بلوار نيايش، مجتمع تفريحي ورزشي ولايت
بوشهر، خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان
يكشنبه 1395/8/23
از حرف «الف» تا حرف «ذ»
8:00صبح تا 13:00 عصر
دوشنبه 1395/8/24
از حرف «ر» تا حرف «غ»
سه‌شنبه 1395/8/25
از حرف «ف» تا حرف «ي»
مدارك و وسايل مورد نياز:  1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،  2- اصل و تصوير كارت ملي ،  3- اصل گواهي موافقت مركز اورژانس،  4- گواهي دو سال سابقه كار مرتبط در پايگاه‌هاي اورژانس كشور ،    5- چهار قطعه عكس 4×3 ،   6- داشتن لباس و كفش ورزشي مناسب الزامي است.
6
همدان - دانشگاه علوم پزشكي همدان
همدان ، بلوار شهيد فهميده ، دانشگاه علوم پزشكي همدان ، دانشكده پرستاري و مامايي ، تلفن: 38380150- 081 و 38380535 - 081
 
آذربايجان غربي، زنجان، لرستان، مركزي و همدان
سه‌شنبه 1395/8/04
از حرف «الف» تا حرف «ر»
8:00صبح تا 12:00 ظهر
چهارشنبه 1395/8/05
از حرف «ز» تا حرف «ق»
پنج‌شنبه 1395/8/06
از حرف «ك» تا حرف «ي»
مدارك و وسايل مورد نياز:   1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،    2-  اصل و تصوير كارت ملي،  3- اصل ‌و تصوير آخرين مدرك تحصيلي،     4- اصل ‌و تصوير آخرين حكم گارگزيني،   5- اصل ‌و تصوير مدركي دال بر دو  سال سابقه كار مرتبط در پايگاه‌هاي اورژانس كشور،   6- اصل ‌و تصوير گواهينامه رانندگي،    7-  لباس و كفش ورزشي مناسب.
7
تهران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
تهران، خيابان وليعصر(عج)، پايين‌تر از تقاطع نيايش، دانشكده پرستاري و مامايي، تلفن: 71-88655366 - 021
تهران
شنبه 1395/8/01
از حرف «الف» تا حرف «ج»
8:00صبح تا 12:00 ظهر و 13:00 تا 15:30 عصر
يكشنبه 1395/8/02
از حرف «چ» تا حرف «ض»
دوشنبه 1395/8/03
از حرف «ط» تا حرف «م»
سه‌شنبه 1395/8/04
از حرف «ن» تا حرف «ي»
مدارك و وسايل مورد نياز:   1- اصل و تصوير شناسنامه عكسدار،    2-  اصل و تصوير كارت ملي،  3- اصل ‌و تصوير آخرين مدرك تحصيلي،     4- اصل ‌و تصوير حكم گارگزيني و يا مدركي دال بر دو  سال سابقه كار مرتبط در پايگاه‌هاي اورژانس كشور،   5- اصل ‌و تصوير گواهينامه رانندگي.   6-  لباس و كفش ورزشي مناسب.
  
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور