اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره ‌معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت ‌پذيرش كد رشته‌محل‌هاي داراي شـرايط خاص مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه‌برداري كشور در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395

1395/06/03
از كليه داوطلباني كه اسامي آنان به‌‌عنوان معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت پذيرش كد رشته‌محل‌هاي‌ داراي شرايط خاص مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور (كد رشته‌محل‌هاي 1242 « الكترونيك هواپيمايي» ، 1243 «مخابرات هواپيمايي»، 2039 «مهندسي تكنولوژي تعمير و نگهداري هواپيما» و 2040 «مراقبت پرواز»)، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (كدرشته‌محل 5124 «مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداري») و آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه‌برداري كشور (كدرشته محل‌هاي 3229 و 3232 «مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداري») در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرارگرفته است دعوت مي‌نمايد، براساس برنامه زماني تعيين شده و با همراه داشتن مدارك مورد نياز مركز آموزش عالي و يا آموزشكده مربوط، براي انجام مصاحبه و ساير مراحل مختلف گزينش به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
الف- زمان و مكان مصاحبه:
زمان: ساعت 9:00 صبح روز يكشنبه 1395/6/7، حضور كليه معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت در محل مصاحبه رأس ساعت اعلام شده الزامي بوده و عدم مراجعه و يا مراجعه با تأخير به منزله انصراف از مصاحبه مي‌باشد.  
مكان: تهران، ميدان آزادي، فرودگاه بين‌المللي مهرآباد، بلوار معراج، مركز آموزش عالي هوانورد و فرودگاهي كشور (دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري).
ب- مدارك لازم:
علاوه بر دارا بودن شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون فوق، همراه داشتن مدارك ذيل الزامي مي‌باشد:
1- اصل و تصوير كارت ملي، 2 - تصوير گواهي فراغت از تحصيل مقطع كارداني. 
تذكر: در صورتي‌كه معرفي‌شدگان براي مصاحبه در حال تحصيل در مقطع كارداني بوده و ارائه مدرك كارداني در زمان مصاحبه براي آنها مقدور نباشد، ارائه آخرين پرينت كارنامه مقطع كارداني الزامي مي‌باشد.
آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
الف- زمان و مكان مصاحبه:
زمان:  - خواهران از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 عصر روز سه‌شنبه 1395/6/9 
- برادران از ساعت 8:00  صبح تا ساعت 16:00 عصر روز چهارشنبه 1395/6/10 
مكان: تهران ، ميدان وليعصر (عج)، بلوار كشاورز، بين بيمارستان‌ ساسان و بيمارستان پارس، خيابان شهيد حسين شوريده، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.
ب- مدارك لازم:
1- سه سري تصوير از تمامي صفحات شناسنامه، 2 – سه سري تصوير از پشت و روي كارت ملي،  3 – سه سري تصوير گواهينامه كارداني و يا مدرك دال بر فارغ‌التحصيلي در مقطع كارداني، 4 – سه قطعه عكس،  5- درصورت عضويت در بسيج و يا داشتن كارت پايان خدمت، تصوير مدارك لازم ارائه گردد.
آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه برداري كشور
الف- زمان و مكان مصاحبه:
زمان: از ساعت 8:30 تا ساعت 17:00 روزهاي 1395/6/6 ، 1395/6/7 ، 1395/6/8 و 1395/6/9 براساس حروف الفبا مندرج در سايت اينترنتي اين آموزشكده به نشاني www.gtc.ac.ir
مكان: تهران ، ميدان آزادي، خيابان معراج، آموزشكده فني نقشه‌برداري سازمان نقشه برداري كشور.
ب- مدارك لازم:

1- اصل و تصوير مدرك كارداني و ريز نمرات به‌همراه گواهي معدل (الزامي)، 2- اصل و تصوير ريز نمرات و گواهينامه دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهي (الزامي)، 3- گواهي مبني بر عناوين برتر علمي در سطح كشور در دوره دانش‌آموزي و كارداني، مانند المپيادهاي دانش‌آموزي، دانشجوي نمونه كشوري و جشنواره‌هاي خوارزمي (اختياري)، 4- تأليفات و آثار پژوهشي و فعاليت‌هاي آموزشي(اختياري)، 5- صلاحيت و قابليت‌هاي عمومي از قبيل زبان خارجي، ورزشي، هنري، مذهبي و ... (اختياري)، 6- مداركي دال بر بومي بودن در تهران، از قبيل سند خانه يا اجاره‌نامه، حكم اشتغال به كار اولياء يا همسر، آخرين فيش آب يا برق (الزامي)، 7- اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه (الزامي)، 8- در صورت آماده نبودن مدرك كارداني، گواهي فارغ‌التحصيلي با ذكر معدل و تاريخ فارغ‌التحصيلي از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي قبلي (الزامي)، 9- مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه (الزامي). 

مشاهده اسامي معرفي شدگان رشته محلهاي شرايط خاص آزمون كارداني به كارشناسي 1395

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور