اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص در مرحله تكميل ظرفيت و يا ظرفيتهاي جديد آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

1396/09/08

 پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 96/08/07 و 96/08/10 مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان ضمن اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص مرحله تكميل ظرفيت و يا ظرفيتهاي جديد آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396، بدين وسيله از داوطلباني كه اسامي آنان به همراه اين اطلاعيه به عنوان پذيرفته شده نهايي در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان درج گرديده، دعوت مي‌نمايد كه ابتدا براي اطلاع از زمان دقيق ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت‌نامي (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ 96/06/10 اين سازمان درخصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي مندرج در سايت سازمان) در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه آموزشي ذيربط مراجعه نمايند. در صورتي كه برنامه‌زماني مشخصي از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي ثبت‌نام اعلام نگرديده باشد، لازم است براي ثبت‌نام در رشته قبولي اعلام شده در يكي از روزهاي يكشنبه و يا دوشنبه مورخ 96/09/12 و يا  96/09/13 به موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

تذكرات مهم:

1- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته‌اند، لازم نيست از محل قبولي قبلي انصراف دهند، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت‌نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است قبولي قبلي آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان در اين اطلاعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج گرديده است، لغو مي‌باشد.

2- آن دسته از داوطلباني كه كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره‌هاي روزانه به همراه اين اطلاعيه در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان درج گرديده، حتي در صورت عدم ثبت‌نام و يا انصراف قطعي از تحصيل حق ثبت‌نام و شركت در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1397 به منظور انتخاب رشته‌هاي تحصيلي روزانه را ندارند.   

3- كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند و عدم مراجعه در تاريخهاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي‌گردد.

4-به دليل عدم تاييد نتيجه مصاحبه از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در كدرشته محلهاي 12189(دانشكده غيرانتفاعي اصول‌الدين)، 12644، 12648، 12656، 12700 و 12781(دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم)، 12655(دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع) اهواز)، 18618، 18646 و 24449(دانشگاه شاهد)، 20038(دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر  و 25930، 25931، 25933 و 25935 (دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران)، مشخصات هيچ فردي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي در اين كدرشته‌محلها اعلام نگرديده ‌است.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 تماس حاصل نمايند.

 

فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي 

 

نام خانوادگی نام شماره شناسنامه کد قبولی رشته قبولی
ابراهيمي سيما 11426 25288 مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي -دانشگاه شاهد-تهران
ابراهيمي تقوا 7608 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اجرلو سميرا 4890072527 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
احدي مائده 16774124 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
احدي زاده فروهه 5293 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
احمدزاده محمود 6208 22335 نانوفناوري -نانومواد-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
احمدي پور مريم 1670 13720 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
اذرنيا ساناز 1710 13075 مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
ارجمندزاده علي 6126 20034 مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ارزه شهاب 921323611 26201 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ارشدي محسن 12953 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
اسپانلو مهدي 71 18940 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
استادي صاحبه 225 18519 مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اسدي كشه سيما 35324 11914 مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اسماعيل نژاد سيده طاهره 8024 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
اشنا فاطمه 1060 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اعرابي كلثوم 19234 10954 مجموعه زبان عربي -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
افرندطاهري شهربانو 6 23734 علوم ومهندسي باغباني -دانشگاه شاهد-تهران
اقاحسيني سارا 370586042 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
اقائي حسين ابادي نگار 1271304511 22335 نانوفناوري -نانومواد-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اقائي فروشاني محمد 1130294854 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
اكبري شهرام 6022 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
امامي شيوا 15709787 23021 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اميري محدثه 6130033613 13720 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
اميني ولي اله 4900062030 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اميني خواه فاطمه 4480074775 12376 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
اميني گيلواني مريم 274 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
انتظامي گوهري راهله 6289 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
انوري فاطمه 5340010104 12461 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اوجاقي فاطمه 370907000 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اويد احمد 18295517 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
ايرانپورمباركه ريحانه 1270290118 17255 مجموعه فيزيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ايزد عباس 3950315047 12823 مجموعه علوم تربيتي -دانشگاه شاهد-تهران
ايزدي صابر 392 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ايزدي هادي 3689 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ايماني هكاني فائزه 65774 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
بابائي مرضيه 40519 12145 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
بارخانه جي الهه 16266137 17246 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
بارگاهي اصيله 6100015722 16595 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بازيار پروين 4540075071 13075 مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
باصري نرگس 3350124283 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
باغي هدشي محبوبه 480599106 19530 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
باقر فرحناز 11007 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
باقري ولي 957 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
باقري مريم 6420007291 12823 مجموعه علوم تربيتي -دانشگاه شاهد-تهران
باقري محمد 3 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
باقري چوكامي محمود 7691 12697 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -اديان -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
باقري خالق اباد الهام 3040222007 11840 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
باقي عذرا 14174 12145 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
بالايي علي 1271871653 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
بحراني پور زهرا 1271011883 16452 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بحق الهام السادات 51123 12329 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
بختياريان محمدرضا 48 11351 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
بخشي محمدحسين 2400064423 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
بدرنيا فاطمه 5045 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
بديعي هاجر 1250373093 23875 مجموعه مديريت حاصلخيزي -زيست فناوري ومنابع خاك -دانشگاه شاهد-تهران
برهاني فاطمه 1920 12453 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
بني طالبي حجت الله 4610546132 11351 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
بني هاشمي زينب سادات 1250190819 26201 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بهادري نسب افشين 309 19022 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
بهرامي محمدباقر 3310135039 22948 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بهزادي مقدم فهيمه 3920086988 23875 مجموعه مديريت حاصلخيزي -زيست فناوري ومنابع خاك -دانشگاه شاهد-تهران
بهمن ابادي حميد 10053 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بيرانوند منوچهر 1125 23460 مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
بيرانوند ايمان 4120459969 20034 مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بيگي مهين 4310086111 23701 علوم ومهندسي باغباني -دانشگاه شاهد-تهران
پاسبان احمد 20866437 15033 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
پرستاري محمدعلي 347 15529 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
پرورتبار رضا 3330225221 20042 مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
پروري ناهيد 24025 16595 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
پريزن سپيده 17816653 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
پهلوان پورجوشقاني معصومه 4769 25360 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
پورحسن اقدمي محمدعلي 2772 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
پورمحب حسيني سيدحسين 3032 23021 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
تشكري حسن 1864 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
تقدسي سبحان 3529 13075 مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
تقوي مرضيه سادات 5666 11914 مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
تقوي نرجس سادات 5795 12145 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
تنكابني كميل 51 21936 مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توحيدي نيا فرزانه 6240091839 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
توسلي هدي 8421 12754 مجموعه فلسفه -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
تيري خطيري اصغر 29 15529 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
جبرئيل زاده رضيه 8379 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
جعفري هانيه 2580531823 12823 مجموعه علوم تربيتي -دانشگاه شاهد-تهران
جلادت احمد 23 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
جمشيدپورنصيرمحله زهرا 5690015407 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
جوانمردي اديب 3720214796 13719 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
حاتمي محمد 579 20411 مهندسي صنايع -دانشگاه شاهد-تهران
حاج قرباني دولابي فرشته 12247464 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حاجي اقاجاني مريم 32731 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
حاجي زاده مهناز 4117 25360 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
حاجي سلطاني طيبه 8966 12127 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
حبيبي فتانه 2129 12651 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
حسن زاده ليلا 253 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حسني حسين 480087156 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
حسيني سيدمحمدصادق 1741035104 25360 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
حسيني فاطمه 13279 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حسيني اشرف سادات 4093 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حق شناس نفيسه 46144 12329 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
حميدي فاطمه السادات 10502513 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حنيف نژاد مهسا 1990507840 20411 مهندسي صنايع -دانشگاه شاهد-تهران
حيدري محسن 5640036397 26201 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
حيدري زينب 922066310 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حيدريان رامين 3970171180 15055 مجموعه مديريت -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
خاكباز سارا 4120113701 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
خزايي روح اله 4047 11840 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
خوانساري سيدمهدي 3860099205 22994 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
خوش صفت صديقه 49673 13813 مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
داداش زاده احترام 120 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
دارابي زهرا 921678924 17877 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
دارابي اكرم سادات 371021006 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
داودوندي حسين 1210109042 16452 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دهقاني صفورا 1865 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
دهقاني محمدابادي حميدرضا 410301795 17246 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
دولتي فاطمه 370808428 11914 مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رامتين صلاح الدين 440423821 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رباني مهديه 29126 12651 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
رجبي مجيد 17801 17356 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
رحماني غزاله 15975053 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رحيمي مژگان 31686 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رحيمي انجيله اميرعباس 12935761 12190 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
رزاقي محمد 4990015800 22762 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رستم زاده رناني اكرم 10674 12376 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
رشيدالاسلامي ساره سادات 371086965 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
رشيدي پيمان 21176 20034 مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رشيدي حسن بقعه فاطمه 17303060 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رضاجاسبي نسرين 4409 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رضايتي اشنا زينب 3860268910 12145 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
رضايي حامد 11622271 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رضائي حسين 8 12636 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
رضائي ادرياني يحيي 159 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
رفعت منش نيك محمد 12910074 23021 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رفيعي ياسين 4220242831 26201 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
روح الامين سيدارمان 55421 22322 نانوفناوري -نانومواد-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
روشني جاويد مرضيه 13567233 13813 مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
روغني اصفهاني فائزه 31807 12376 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
رويوران زهرا 4303 22762 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رئيس قرا مرتضي 1750 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
زلفي كاشاني محمدميلاد 18091504 19022 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
زمانيان امين 498 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
زنديه محمد 3920351266 21936 مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ساكي فاطمه 4210258164 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ساكي نسرين 3692 11914 مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
سرخيل مصطفي 36781 22986 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سعادتمندهريس مسعود 16178 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
سلطاني شهاب الدين 17221110 17934 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
سليمان شاه باز مريم 14159465 11914 مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
سليماني محمدمهدي 14354632 22986 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سميعي ابوالفضل 1452 19581 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
سهرابي نيا زليخا 907 17877 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
سوراني سهراب 10522 16595 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سياحي فواد 327 12181 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
شاه منصوري زهره 1160224781 11351 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
شباني اناركي سمانه 16478002 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شجاعيان افشين 20 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرفيه محمدرضا 1 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
شري زاده بهرام 2790500800 17934 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
شريفي حبيب الله 603 15529 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
شعباني شعبان 7971 12181 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
شكراني نرگس 10498 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شمس مريم 14386 18519 مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شمس ابادي قلعه نو محمدتقي 10045201 11848 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
شهبازطهراني متانت 15598314 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شهبازي بابك 926 23021 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صابري مهسا 1100074546 16595 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صابري سهرفروزاني زهره 1013 12376 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
صابري ميرابادي زهره 43 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
صادقي سيدمحمدرضا 2080004816 22762 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صادقي نفيسه 2249 23460 مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
صادقيان اصفهان طاهره 52996 12329 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
صانع رسول 1375 19863 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
صبوري مقداد 2143 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
صديق تنكابني فاطمه 12922986 12145 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
صفائي ميثم 13991 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صيادي اناري سهيلا 3003 13813 مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
صياديان زهرا 4180088827 13813 مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
صيفي ابوالفضل 66 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
طارمي فاطمه 15439755 23734 علوم ومهندسي باغباني -دانشگاه شاهد-تهران
طهماسبي سميه 4539 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
طهماسوند سمانه 410383260 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
عابدي داريوني خديجه 1146 12096 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
عادل خاني محمدرضا 15952381 17246 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
عاشوري ثابت نفوتي هانيه 2680225473 19863 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
عباسي حسين 259 21936 مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عباسي فاطمه زهرا 767 12376 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
عبدالعظيمي زهرا 4562 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
عدناني ساداتي سيداحسان الله 4474 13092 مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
عربي سيده حسني 3970144507 26202 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عزت علي اسما 49497 22994 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عزيزي زهرا 8249 25378 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -دانشگاه شاهد-تهران
عزيزي تركان پور طيبه 38136 13720 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
عزيزي معتمد نغمه 3273 18519 مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
عسكري سارا 7917 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عسكري فر علي 11810 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عسگري هانيه 370217187 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
عقبي طلب مينا 4420466571 26202 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
علافچيان مهدي 105 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
علوي زهره السادات 2900 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
علي نژادرمداني علي 4990081625 19055 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عليقلي نژاد رشيد 3 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عموعموها الهام 3950170375 14658 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
غفاري اثار علي 17858 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
غلامي مهرداد 4670212672 20034 مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
غلامي حامد 15496589 23005 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فتحي فاطمه 410408603 13813 مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فخرالدين اراني فرح ناز 292 18519 مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فدويان حسين 480530882 23005 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرحي جهرمي محمود 2460215649 26202 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرخ فرع مريم 3673 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فرضي وحيد 15706311 23005 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرقاني نژاد محمدرضا 16488563 17015 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
فرهاد عيدي 8171 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرهادتوسكي علي 3920135008 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
فرهادي نعيمه 12202101 18305 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
فريدن اصفهاني حانيه 1741523974 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فضيله علي 1271292815 11351 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
فغاني اهنگر حامد 808 22935 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فلاحي بهنام 1 13719 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
فياض بخش عليرضا 19297 15529 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
قادري فاطمه 500 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
قاسمي عباسعلي 287 20034 مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
قاسمي تودشكچوئي الهه 17550351 13813 مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
قاسمي نيا ارش 5040207026 11351 مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
قديم ملالو علي 6180003661 13720 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
قربان نژاد پيمان 4830007941 23013 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
قرباني محمدرضا 5490 12698 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -اديان -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
قنادها شبنم 15308618 25360 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
قنبري فاطمه 37908 22625 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
قهرماني هانيه 17335604 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
كاظمي سعيده سادات 10914617 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
كاظمي صفا حسين 9852 23439 مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
كبودوند معصومه 3770077687 23470 مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
كربلاوي عرب ايمان 2997 12376 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
كربلايي حسن سيامك 370780779 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
كربلائي زاده بابكي مينو 13977903 17356 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
كردلو حميد 4360134215 12567 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشگاه شاهد-تهران
كرماني زاده كوپايي فاطمه 12654213 16595 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كرمي پوريا 4550059389 22986 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي حسن 5810031692 22762 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي وحيد 682 22994 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي محمود 1150 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
كريمي مهدي 2867 22762 مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي علي 440289955 25209 مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
كريمي نژادشام ابادي ابوالفضل 3040120115 19022 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
كشتگرقاسمي ريحانه 3660332747 25288 مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي -دانشگاه شاهد-تهران
كلهر ليلا 1103 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
كميجاني نجميه 3442 11855 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
كوچكي بادلاني رضا 2292 23021 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كياني عرفان 17032679 19055 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
گرشاسبي محمد 19501 15529 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
گل پورلياولي اكبر 2455 23013 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
گل ملكي رضا 532 15033 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
گلبان محمدرضا 1271325446 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
گنجبر سعيد 3320027451 26202 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
گودرزي محمدحسين 4120405702 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
گودرزي علي 1144 11840 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
لطفي مرتضي 3 23013 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
لهراسبي نيچكوهي محمدكاظم 699 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ماندي زاده زهره 224 17255 مجموعه فيزيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ماه گل اقدس 478 13719 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
متيري انجراوندي ندا 41994 14149 مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
محبوب الكران مهدي 895 11785 تاريخ -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
محبوب فلاح كراكويي فاطمه 18100015 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محبوبي اميرحسين 33 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محتشمي مرضيه 16846354 14658 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محرر فرناز 4270440384 25360 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
محسني محمد 1849 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محمدخاني حسين 118651 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
محمدخاني غياثوند سميرا 4310503845 19530 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
محمدزاده اجور رضا 4310701612 13720 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
محمدي علي 3241121941 19055 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي مرتضي 3651 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محمدي مهدي 13872710 22986 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي علي 12986674 21936 مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي زهرا 6660031571 17934 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
محمدي عليرضا 6660039562 26201 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي مصطفي 14394340 25932 مجموعه فيزيك -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
محمودي ستار 3241179885 19022 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
مخبري قمشه حوريه 17395194 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
مداحي گيوي فاطمه 2099 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
مراد جواد 480278970 15529 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
مرادي ابوالفضل 3920375076 26202 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مرادي چوبوقلوئي فرحناز 166 12145 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
مرادي زعفران سجاد 69 19182 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
مشكاني مصطفي 780602404 18991 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مصطفايي ظريفه 48 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
معتمدي عباس 1890112887 12453 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
معصومي بالسيني الهه 16331532 17984 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
معين فرد رضا 3790168777 13719 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
معيني صفورا 1271301377 16452 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
معيني فرهاد 1270411438 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
معيني مريم 3009 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
مقبولي مرتضي 1520024088 13075 مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
مقدسي سيدحامد 32778 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
مقصودزاده سروستاني سهيل 5140045141 21936 مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مقصودي پوريا 12628719 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ملااسدالهي فرزانه 370141164 18743 زيست شناسي جانوري -دانشگاه شاهد-تهران
ملايي ايولي مهدي 25 18940 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
ملتجي اصفهاني مهسا 1271476088 12329 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
ملك زاده فاطمه 7602 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
ملكي علي اكبر 3020 22994 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
منتظري باروق مهدي 2170015124 19530 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
منصوريان سيده فاطمه 4200210517 12096 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
منيعات علي 3078 12453 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
مهديان ريزي حميد 1160200051 22478 مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
موذني احمد 3752 12186 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
موسوي سودابه 22932 17015 مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
موسوي اوانكي سيدعباس 2210181933 19530 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
موسوي بلفه تيموري سيدعلي 15615022 19863 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
موسوي فضيلت سمانه سادات 480072868 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
موسوي قهفرخي سيده زهره 4610453800 16452 شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مينايي مقدم ساره 4111 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نادري نبي ميلاد 18435 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ناصري غياثوند حميده 59 26091 مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
نايبندي اتشي مهلا 2980587540 13719 مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
نبي زاده محمد 1741900522 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نبيوني زينب 121217 26202 مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نجاري نازنين 480370567 19055 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نريمان پور محمد 2080138588 19022 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
نصرتي خشايار 371526736 25137 مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نصيري محمود 28890 14777 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
نظرحسين صابر فاطمه 17074304 25360 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نظري علي 2282010892 11848 مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
نظري مهدي 16 15062 مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
نعامي احمد 1562 10954 مجموعه زبان عربي -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
نفري نوگوراني ندا 1270311867 17255 مجموعه فيزيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نقوي الهام 1327 25388 مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نوخيز محمد 1720126305 19863 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
نوري محمدرضا 824 18940 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
هادي زاده ابوالفضل 4396 19546 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري
هادي نژادنوكاشتي فرشته 14324180 15674 مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
هاشم زاده احسان 922535205 22962 مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
همت زاده اميررضا 4610502666 25934 مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
همتي فر ايمان 4200163438 19182 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
وثوقي مهدي 6360011591 17934 مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
وشتاني مريم 17003210 12651 مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
ياري مطوري زهرا 4120497097 19055 مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور