اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت در آن دسته از كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي ذيربط و همچنين تاريخ ، زمان و محل مصاحبه و يا برگزاري آزمون عملي و يا پروژه در كد رشته‌هاي امتحاني 1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

1396/04/03

 بسمه تعالي

 
ضمن قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان در ماه مبارك رمضان و همچنين عرض تبريك پيشاپيش به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر، بدين وسيله از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 درج گرديده، دعوت مي‌نمايد با توجه به نكات ذيل و براساس برنامه زماني مشخص شده مربوط به كدرشته محل ذيربط، براي مصاحبه، آزمون اختصاصي، آزمون تشريحي، آزمون پروژه و ساير مراحل گزينش مورد لزوم به نشاني مشخص شده مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از گزينش در كد رشته محل يا رشته محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد و فرصت ديگري براي انجام مراحل مذكور وجود نخواهد داشت.
 
يادآوري: داوطلبان مذكور لازم است قبل از اقدام براي مراجعه به محل مصاحبه به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه مورد نظر (درصورت وجود) مراجعه تا چنانچه تغييري در برنامه زماني مصاحبه بعمل آمده، از آن مطلع شوند.   
 
 ضمناً شايان ذكر است:
1- كليه داوطلباني كه در كد رشته‌ امتحاني1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود در موعد مقرر اقدام نموده‌اند، حسب مورد لازم است براي شركت در مصاحبه و يا آزمون پروژه اقدام نمايند. بديهي است براي اين كد رشته‌هاي امتحاني اسامي چند برابر اعلام نخواهد شد و به داوطلباني كه مبادرت به انتخاب كد محل تحصيل مربوط، ننموده‌اند توصيه مي‌گردد براي شركت در مصاحبه و يا دريافت كارت شركت در پروژه اقدام ننمايند.   
 
2- آن دسته ازداوطلبانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل های انتخابی شانس قبولی در رشته های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه (کدرشته های موضوع این اطلاعیه) و همچنين دانشگاه شاهد را داشته‌اند در فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار نگرفته اند. بدیهی است این داوطلبان در صورت هرگونه سوال پس از اعلام نتایج نهایی (شهریور ماه) و با توجه به کارنامه کدرشته محل های انتخابی می‌توانند با اين سازمان مکاتبه نمایند.
               
الف – نام و كد رشته‌هاي امتحاني كه پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلهاي تحصيلي آن به صورت شرايط خاص و يا بورسيه مي‌باشد: 
 


نام رشته امتحاني
كدرشته
زبان وادبيات فارسي                                                             
1101
سنجش‌از دوروسيستم‌اطلاعات‌جغرافيايي                                                          
1103
مجموعه زبان عربي                                                               
1104
مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي                                                  
1106
مجموعه تاريخ                                                                   
1107
مجموعه علوم اجتماعي                                                            
1108
مجموعه زبان شناسي                                                              
1110
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1                                                 
1111
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2                                                 
1112
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3                                                 
1113
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4                                                 
1114
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5                                                 
1115
مجموعه فلسفه                                                                   
1116
مجموعه علوم تربيتي /1                                                          
1117
مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي                                                 
1119
مجموعه حقوق                                                                    
1126
مجموعه علوم سياسي وروابطبين الملل                                              
1130
مجموعه مطالعات جهان                                                            
1131
مجموعه روانشناسي /1                                                            
1133
مطالعات زنان                                                                   
1137
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي                                                   
1138
مددكاري اجتماعي                                                                
1139
مجموعه مديريت                                                                  
1142
مشاوره
1143
مجموعه كسب‌و كارو امورشهري
1148
مدرسي معارف اسلامي                                                             
1152
مجموعه شيمي                                                                    
1203
مجموعه فيزيك                                                                   
1204
مجموعه فوتونيك                                                                 
1205
مجموعه زيست شناسي علوم‌سلولي‌ومولكولي                                         
1206
مجموعه امار                                                                    
1207
مجموعه رياضي                                                                   
1208
مجموعه علوم كامپيوتر
1209
زيست شناسي -علوم گياهي                                                         
1213
زيست شناسي -علوم جانوري                                                        
1214
مجموعه مهندسي برق                                                              
1251
مجموعه مهندسي پليمر 
1255
مجموعه مهندسي معماري كشتي
1256
مجموعه مهندسي شيمي                                                             
1257
مهندسي صنايع                                                                   
1259
مجموعه مهندسي عمران                                                            
1264
مجموعه مهندسي مكانيك                                                           
1267
مجموعه مهندسي موادومتالورژي                                                    
1272
نانوفناوري -نانومواد                                                           
1273
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /                                                 
1276
مهندسي كامپيوتر                                                                
1277
مهندسي هوافضا                                                                  
1279
مهندسي شيمي‌بيوتكنولوژي و داروسازي                                                    
1285
مجموعه مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات                                     
1303
علوم و مهندسي باغباني                                                   
1305
مجموعه مديريت حاصلخيزي، زيست فناوري و منابع خاك
1308
حشره شناسي كشاورزي                                                             
1314
بيوتكنولوژي كشاورزي                                                            
1324
مجموعه معماري                                                                  
1352
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما                                                    
1357
مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي                                                    
1358
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي                                               
1359


 
ب ـ برنامه زماني شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه
(1) داوطلباني كه اسامي آنان در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به عنوان معرفي شده يك و يا دو كد رشته محل داراي شرايط خاص و يا بورسيه از رشته امتحاني مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي شماره 1 و 2 آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396، مفاد شرايط و ضوابط اختصاصي كدرشته محلهاي داراي شرايط خاص و بورسيه (مندرج در بند «ح» از صفحه 253 الي 257  دفترچه راهنماي شماره 2 درج شده است) و اين اطلاعيه در موعد مقرر براي انجام مصاحبه، آزمون اختصاصي و يا ساير مراحل گزينش به محل ذيربط مراجعه نمايند. در غير اينصورت در گزينش نهايي در كدرشته محل انتخابي مربوط گزينش نخواهند شد.
 (2) داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرايط بند فوق لازم است شرايط و ضوابط اختصاصي موسسه داراي شرايط خاص و يا دستگاه اجرايي بورس دهنده را نيز دارا باشند. داوطلبان مي‌توانند براي كسب اطلاعات دقيقتر به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه ذيربط مراجعه نمايند.
(3) به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبه، آزمون اختصاصي و ساير مراحل گزينش آنان توسط مراجع ذيربط تاييد شده باشد.
(4) بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه و يا آزمون اختصاصي، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان تاكيد مي شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند.   
1-پژوهشكده‌ امام‌ خميني‌(ره‌) و انقلاب‌ اسلامي
معرفي‌شدگان مي‌توانند براي اطلاع از زمان و مواد مصاحبه، مكان مصاحبه و مدارك مورد نيازي كه لازم است معرفي شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به پايگاه اطلاع‌رساني اين پژوهشكده به نشاني www.ri-khomeini.ac.ir مراجعه نمايند. شماره تماس ضروري 51085538-021.
 2-پژوهشكده‌ مطالعات واژه گزيني - تهران
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش در روز دوشنبه مورخ 19/4/96 به آدرس تهران- ميدان ونك- ضلع شرقي بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه متروي حقاني، خروجي كتابخانه ملي و فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران، سمت راست، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، طبقه اول پژوهشكده مطالعات و واژه گزيني مراجعه نمايند.
شماره‌هاي تلفن براي كسب هرگونه اطلاع: 88642458 – 88642465 - 09126073027
 مدارك مورد نياز: دو قطعه عكس رنگي پشت سفيد 3*4 – كپي و اصل تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي - پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396.
3- دانشكده‌ روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
از كليه معرفي‌شدگان روزهاي يك‌شنبه مورخ 18/4/96 لغايت چهار‌شنبه 28/4/96در محل اين دانشكده مصاحبه بعمل خواهد آمد.
 مدارك لازم در هنگام مصاحبه: (1) اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي آن، (2) دو قطعه عكس 4×3، (3) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396، (4) مدرك زبان به شرح اعلام شده در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته سنجش، (5) رزومه علمي.
ضمناً كليه اطلاعات مورد نياز از طريق سايت اين دانشكده به نشاني: http://www.sir.ac.ir به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
4- دانشكده‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي ايران – واحد قم
معرفي شدگان لازم است براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از تاريخ 17/4/96 لغايت 27/4/96 به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه به نشاني www.qomirib.ac.ir  مراجعه نمايند 
 
5-  دانشكده‌ غير انتفاعي اصول‌ الدين
معرفي‌شدگان مي‌توانند با همراه داشتن مدارك زير و براساس مندرجات جدول ذيل براي انجام مصاحبه به آدرس شعبه مربوط مراجعه نمايند.
شعبه
تاريخ
روز
ساعت
كد محل
جنس
 
دزفول
12/4/96
دوشنبه
9 الي 16
12189
زن
 
13/4/96
سه شنبه
9 الي 16
12192
مرد
تهران
داوطلبان كدرشته محلهاي 12190، 12191 و 12651 و 12652 جهت تحويل مدارك و تنظيم زمان مصاحبه در تاريخ‌هاي 11 و 12/4/96  از ساعت 8 الي 14 به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
ضمنا تاريخ مصاحبه 18/4/96 مي‌باشد.
 
1- نشاني مركز تهران: خيابان وليعصر(عج) – ضلع شمالي ميدان وليعصر(عج) – خيابان شهيد فخاري – پلاك 21 – تلفن 88934036-88934037-021
2-  نشاني مركز دزفول: خيابان امام خميني جنوبي– جنب ورزشگاه شهيد ناحي – تلفن: 42321663-061
مدارك مورد نياز: (الف) ارائه مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا گواهي پايان تحصيلات و ريز نمرات‌ آن. (ب) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي. (ج) دو قطعه عكس پشت‌نويسي شده. (د) يك عدد پوشه (ه‍ ) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396. (و) تكميل فرم مشخصات داوطلب.
ضمناً آدرس وب سايت دانشكده www.osoolqom.ir  اعلام مي‌گردد.
 
6- دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران (ويژه خواهران)
كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشكده لازم است براساس جدول ذيل  براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
 
رشته امتحاني
كدرشته محل
زمان مصاحبه
ساعت
مشاور خانواده
15674
شنبه 31/4/96
9:00 صبح لغايت 16:00 (4 بعداز ظهر)
روانشناسي عمومي
14149
يك‌شنبه 1/5/96
حقوق خانواده
13813
دوشنبه 2/5/96
فقه و مباني حقوق اسلامي
12461
سه‌شنبه 3/5/96
آموزش رياضي
18519
چهارشنبه 4/5/96
مطالعات فرهنگي
11914
پنجشنبه 5/5/96
 مصاحبه به صورت عمومي و تخصصي رشته مربوطه انجام خواهدشد.
مدارك مورد نياز: كارت شناسايي - پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396.
آدرس: تهران - ميدان بهارستان- ضلع شرقي مجلس شوراي اسلامي- خيابان علامه شريف رضي- ابتداي خيابان مردم- خيابان شهيد ندايي‌پور.  
تلفن تماس 35074282- 021 - سامانه اينترنتي: www.refah.ac.ir
7- دانشگاه  اصفهان
از كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌ امتحاني 1111 مجموعه الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآني (كدرشته‌محلهاي 12113 و 12138) اين دانشگاه در تاريخ 12/4/96 از ساعت 10:00 صبح در اين دانشگاه با شرايط زير مصاحبه بعمل خواهد آمد. (1) توانايي قرائت صحيح منطبق با استانداردهاي ملي. (2) مدرك مرتبط ليسانس. (3) رتبه حفظ و قرائت. (4) گواهي آموزشي قرآن و حفظ. (5) نگارش‌هاي مرتبط به آموزش قرآن.
8-دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي
براي رشته‌هاي اين دانشگاه اسامي چند برابر ظرفيت در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام نشده است. زمان برگزاري مصاحبه و ساير موارد به طريق مقتضي توسط دانشگاه مذكور به اطلاع داوطلبان ذينفع خواهد رسيد.
9- دانشگاه‌ امام صادق(ع)  
آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان چند برابر ظرفيت براي دانشگاه امام صادق(ع) اعلام شده است، بايد مطابق مفاد شرايط و ضوابط مندرج در انتهاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1396 در موعد مقرر اقدام لازم را انجام داده باشند.
ضمناً به اطلاع داوطلبان خواهر متقاضي رشته‌ معارف اسلامي و حقوق (حقوق خانواده) مي‌رساند مصاحبه شفاهي از داوطلبان رشته‌هاي مذكور كه در مرحله نخست آزمون كتبي (در تاريخ 8/5/96) اين دانشگاه پذيرفته شوند، در تاريخ 10مردادماه سال جاري برگزار مي‌گردد.
10- دانشگاه پيام نور
الف- به اطلاع كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كد رشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) مي‌رساند اين دانشگاه با توجه به عدم برگزاري مصاحبه در دوره مذكور، همان نمرات اكتسابي داوطلبان در آزمون را ملاك قرار داده و نيازي به انجام مصاحبه ندارد و بنابراين در اين مرحله اسامي چند برابر اعلام نمي‌شود و پذيرش نهايي نيز بصورت متمركز خواهد بود. بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك اين آزمون را براي رشته مديريت امور شهري رعايت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولي ايندسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود.
11- دانشگاه تهران
آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه تهران اعلام شده است؛ لازم است براي اطلاع دقيق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت عمومي و مدارك مورد نياز پس از انتشار اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع‌رساني اين دانشگاه به نشاني ut.ac.irمراجعه نمايند.
12- دانشگاه جامع امام‌ حسين‌ (ع‌) - تهران
آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه جامع امام حسين(ع) اعلام شده است؛ لازم است براي اطلاع دقيق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت عمومي و مدارك مورد نياز پس از انتشار اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع‌رساني اين دانشگاه به نشاني www.ihu.ac.ir مراجعه نمايند.
شايان ذكر است اسامي معرفي شدگان كد رشته‌هاي امتحاني 1154، 1155، 1156 و 1157 در اين مرحله درج نگرديده است و داوطلبان بايد موضوع را از طريق دانشگاه جامع امام حسين (ع) پيگيري نمايند.  
13- دانشگاه شاهد
آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه شاهد (باتوجه به كد رشته امتحاني) اعلام شده است؛ لازم است براي اطلاع دقيق از زمان و مكان انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت عمومي و مدارك مورد نياز پس از انتشار اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع‌رساني اين دانشگاه به نشاني shahed.ac.ir مراجعه نمايند.
ضمناً تاريخ مصاحبه 15 و 16 تير و 22 و 23 تير 96 مي‌باشد.
14- دانشگاه شهيد مطهري
كليه معرفي شدگان لازم است براي ثبت‌نام و ساير مراحل پذيرش به سامانه آموزش اين دانشگاه به نشاني اينترنتي: www.golestan.motahari.ac.ir مراجعه نمايند و كليه اطلاعيه‌ها و امور مربوط به ثبت‌نام صرفاً از طريق سامانه فوق و پايگاه اطلاع رساني اين دانشگاه به نشاني www.motahari.ac.ir در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
15- دانشگاه‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي ايران -  تهران
معرفي شدگان لازم است براي اطلاع از جدول زمانبندي مصاحبه پس از انتشار اين ويژه نامه به پايگاه اطلاع‌رساني  اين دانشگاه به نشاني www.iribu.ac.ir مراجعه و با در دست داشتن مدارك مشروحه ذيل در روز مصاحبه به آدرس تهران: خيابان وليعصر (عج)- ابتداي بزرگراه نيايش – دانشگاه صدا و سيما اداره كل آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: (1) اصل و يك برگ تصوير مدرك تحصيلي دوره كارشناسي. (2) گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان ترم آخر با قيد معدل و تعداد واحدهاي گذرانده. (3) 6 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده. (4) اصل و يك برگ تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي. (5) مدركي كه روشن كننده وضعيت نظام وظيفه داوطلب باشد (يك سري براي برادران). (6) يك برگ گواهي رسمي براي داوطلبان عزيز شاهد، ايثارگر و ... . (7) داوطلبان رشته كارشناسي ارشد تهيه كنندگي و كارشناسي ارشد راديو درصورتيكه آثار و يا نمونه كارهاي هنري توليد شده توسط خودشان از قبيل فيلم، عكس، نقاشي، شعر، صنايع دستي، داستان، فيلمنامه، نمايشنامه و آثار پژوهشي دارند به همراه داشته باشند. 
تذكرات:(1) دارا بودن كليه شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه صدا و سيما (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته) براي كليه معرفي شدگان الزامي است، در غير اين صورت از پذيرش ايشان ممانعت بعمل خواهد آمد. (2) عدم مراجعه داوطلبان در تاريخهاي مقرر بمنزله انصراف قطعي تلقي شده و به مراجعات بعد از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
16- دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف
شركت مگا موتور (گروه صنعتي سايپا)‌
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در روز دوشنبه مورخ 19/4/96 از ساعت 9 الي 12 به آدرس كيلومتر 18 جاده قديم كرج (بزرگراه فتح)، بلوار گلستانك، بلوار زامياد، شركت مگاموتور سايپا مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي. (2) دو قطعه عكس. (3) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396. (4) آخرين مدرك تحصيلي.
 
17- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشكده لازم است براساس جدول ذيل  براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
 
كدرشته محل
عنوان رشته – گرايش
همكاري
تاريخ
مدارك
20481
مهندسي صنايع – گرايش سيستمهاي كلان اقتصادي و اجتماعي
با همكاري سازمان مديريت صنعتي
24 و 25/4/96
متقاضيان بايستي مدارك زير را در روز مصاحبه همراه داشته باشند:
1- شناسنامه و كارت ملي 2- مستندات سابقه كار مرتبط با رشته. 3- مدرك و ريز نمرات مقطع كارشناسي
4- توصيه نامه(در صورت وجود)
20541
مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين
18 و 19/4/96
15788
مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي
19 و 20/4/96
15820
مديريت كسب و كار گرايش مالي
17 و 18/4/96
20664
مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور
دوره مشترك با دانشگاه TWENTEهلند
19/4/96
 
متقاضيان ميبايست مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 16/4/96 در قالب يك فايل PDFيا ZIPبه آدرس ايميلIMS.INTL@KNTU.AC.IRارسال نمايند
فرم شماره يك اطلاعات فردي موجود در پرتال دوره‌هاي بين‌الملل دانشگاه- اسكن مدرك زبان(درصورت‌دارابودن)
- اسكن اصل دانشنامه يا گواهي‌نامه موقت كارشناسي (براي دانشجويان سال آخر، فرم مندرج در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش الزامي‌است)- اسكن ريز نمرات در مقطع كارشناسي- اسكن شناسنامه و كارت ملي- اسكن عكس رنگي با ضميمه سفيد در حجم حداكثر يك مگابايت و ابعاد 360*480 پيكسل- اسكن صفحه اول پاسپورت(درصورت دارا بودن)- رزومه فردي شامل مقالات، افتخارات، جوايز كسب شده و ... حداكثر در دو صفحه به زبان انگليسي همراه با مسنتدات مربوطه
20665
مهندسي نقشه برداري گرايش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
22195
مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
دوره مشترك با دانشگاه MISIS مسكو
20/4/96
23033
مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگي
دوره مشترك با دانشگاه MAI مسكو
21/4/96
23034
مهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي
21/4/96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18- دانشگاه‌ صنعتي‌ مالك‌ اشتر
اين دانشگاه تاريخ‌هاي 17/4/96 لغايت 21/4/96 در تهران و 24/4/96 لغايت 26/4/96 در شاهين شهر را جهت مراجعه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت در سال جاري در نظر گرفته ‌است. ضمناً اطلاعيه اصلي دعوت به مصاحبه داوطلبان در وب سايت دانشگاه به آدرس www.golestan.mut.ac.ir قرار گرفته و از طريق پيامك نيز اطلاع رساني خواهدشد.
 
19- دانشگاه علامه طباطبايي
الف) از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي بيم‌سنجي (كدرشته محلهاي 17770 و 17803) از كدرشته امتحاني 1207 و مطالعات منطقه‌اي (كدرشته محلهاي 13940 و 13948) از كدرشته امتحاني 1130 موسسه آموزش عالي بيمه اكو اين دانشگاه در روز يكشنبه مورخ 11/4/96 راس ساعت 9:00 صبح آزمون كتبي بعمل خواهد آمد و پس از آن مصاحبه شفاهي از پذيرفته شدگان آزمون كتبي به عمل خواهد آمد و لازم است داوطلبان از ساعت 8:00 صبح جهت كنترل مدارك هويتي و دريافت كارت در موسسه حضور داشته باشند.
محل برگزاري آزمون و مصاحبه: تهران- خيابان شهيد بهشتي - خيابان خالد اسلامبولي - خيابان هفتم بخارست- شماره 14- موسسه آموزش عالي بيمه اكو.
مدراك مورد نياز: (1) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396. (2) چنانچه داوطلبان مداركي دال برگذراندن آزمونهاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس دارند، مستندات مربوطه را همراه داشته باشند. (3) اصل كارت ملي يا شناسنامه براي احراز هويت.
ب) از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ مديريت خدمات اجتماعي (كدرشته محلهاي 11903 و 11909) از كدرشته امتحاني 1108 اين دانشگاه در روزهاي دوشنبه 19/4/96 و سه‌شنبه 20/4/96 از ساعت 8:00 صبح الي 16:00 (4 بعدازظهر) در نشاني تهران- خيابان شريعتي – تقاطع بزرگراه همت - خيابان شهيد داود گل‌نبي (كتابي سابق)– جنب بيمارستان نگاه -  پلاك 11 مصاحبه بعمل خواهد آمد.
مدراك مورد نياز: (1) اصل و تصوير مدرك كارشناسي. (2) اصل و تصوير كارنامه كارشناسي. (3) اصل و كپي سوابق پژوهشي(كتاب و مقاله). (4) اصل و كپي سوابق آموزشي(تدريس). (5) اصل و كپي سوابق اجرايي مرتبط. (6) اصل و كپي مدارك معتبر زبان خارجي. (7) اصل و كپي مدارك معتبر آشنايي با كامپيوتر. (8) اصل كارت ملي يا شناسنامه براي احراز هويت.
ج) كليه معرفي شدگان كدرشته امتحاني1139(مددكاري اجتماعي)  لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در روزهاي دوشنبه 19/4/96 و سه‌شنبه 20/4/96 از ساعت 8:00 صبح لغايت 16:00 (4 بعدازظهر) به آدرس تهران- خيابان شريعتي – تقاطع بزرگراه همت - خيابان شهيد داود گل‌نبي (كتابي سابق)– جنب بيمارستان نگاه -  پلاك 11 مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز: (1) اصل و تصوير مدرك كارشناسي. (2) اصل و تصوير كارنامه كارشناسي. (3) اصل و كپي سوابق پژوهشي(كتاب و مقاله). (4) اصل و كپي سوابق آموزشي(تدريس). (5) اصل و كپي سوابق اجرايي مرتبط. (6) اصل و كپي مدارك معتبر زبان خارجي. (7) اصل و كپي مدارك معتبر آشنايي با كامپيوتر. (8) اصل كارت ملي يا شناسنامه براي احراز هويت.
د) كليه معرفي شدگان كدرشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري)  لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در روز چهارشنبه مورخ 14/4/96 از ساعت 8:30 صبح به نشاني تهران- بلوار دهكده المپيك- تقاطع بزرگراه شهيد همت- دانشكده مديريت و حسابداري دفتر گروه مديريت دولتي اين دانشگاه مراجعه نمايند.
همراه داشتن مدارك ذيل جهت انجام مصاحبه الزامي است:
(1) سوابق علمي و حرفه‌اي. (2) سوابق شغلي و سوابق پژوهشي. (3) مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي. (4) رتبه كسب شده در آزمون كارشناسي ارشد. (5) اصل كارت ملي يا شناسنامه براي احراز هويت
 
20- دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) - نوشهر
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهاي 20 و 21/4/96 به آدرس نوشهر، خيابان شهيد عمادالدين كريمي، مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) براي دانشجويان ترم آخر تحصيلي مقطع كارشناسي گواهي مخصوص معدل برابر فرم صفحه 258 دفترچه انتخاب رشته. (2) براي دانش آموختگان مقطع كارشناسي ريز نمرات دوره كارشناسي. (3) نسخه چاپي كارنامه دعوت به مصاحبه.
ضمنا معرفي شدگان لازم است براي اطلاع از ساير شرايط و ضوابط مصاحبه به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه ذيربط مراجعه نمايند.
 
21- دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه لازم است براساس جدول ذيل  براي انجام مصاحبه مراجعه نمايند.
رديف
روز
تاريخ
ساعت
رشته
1
يك شنبه
11/4/96
00/8 صبح
حقوق خصوصي- حقوق جزا و جرم شناسي- حقوق عمومي- حقوق دادرسي اداري
2
دوشنبه
12/4/96
00/8 صبح
حقوق خانواده- حقوق كيفري اطفال و نوجوانان- مديريت دادگستري
3
سه‌شنبه
13/4/96
00/8 صبح
حقوق حمل و نقل تجاري- حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري- مديريت نظارت و بازرسي
4
چهارشنبه
14/4/96
00/8 صبح
حقوق ثبت اسناد و املاك – حقوق شركتهاي تجاري- مديريت اصلاح و كيفرهاي قضايي- حقوق بين‌الملل
 
 
 
 
 
 
 
 
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه. (2) اصل و كپي كارت ملي. (3) اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم با تعهد 10 ساله به قوه قضاييه (غيراز داوطلبانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند). (4) يك قطعه عكس 4*3پشت نويسي شده. (5) اصل و كپي مدرك  كارشناسي و ريز نمرات. (6) تكميل كاربرگ مربوطه (اين كاربرگ در سايت دانشگاه بارگذاري خواهدشد). (7) تصوير حكم كارگزيني براي داوطلبان كدرشته هاي مخصوص شاغلان قوه قضاييه. (8) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396.
كليه معرفي‌شدگان لازم است براي دريافت اطلاعات دقيق در مورد چگونگي مصاحبه به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه به نشاني  www.ujsas.ac.ir قسمت پرتال داوطلبان تحصيل در دانشگاه علوم قضائي مراجعه نمايند. آدرس: تهران - خيابان انقلاب- بعد از چهارراه وليعصر(عج)- نرسيده به پل كالج- خيابان خارك- پلاك 9.
 
22- دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم - سازمان اوقاف و امور خيريه
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه مورخ 14 و 15/4/96 مراجعه نمايند.
مكان مصاحبه: يكي از كدرشته محلهاي اين دانشگاه كه داوطلب براي انجام مصاحبه به آن معرفي شده است.
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) تصوير فرم انتخاب رشته داوطلب. (2) تصوير كارنامه داوطلب. (3) تصوير كارت ملي داوطلب. (4) تصوير مستندات علمي و پژوهشي و قرآني و فرهنگي و ...
 
23- دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت ارگانهاي بورس دهنده در رشته‌هاي مندرج  به شرح جدول ذيل در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري با همراه داشتن مدارك مورد نياز مصاحبه بعمل خواهد آمد.
مدارك مورد نياز: مدرك كارشناسي – كپي كارت ملي و شناسنامه – دو قطعه عكس – ريزنمرات كارشناسي و پرينت خدمتي
رشته
تاريخ مصاحبه
هوا فضا- آيروديناميك، سازه و سوانح هوايي و صلاحيت پروازي
10 و 11/4/96
مخابرات سيستم و مخابرات موج و ميدان
12 و 13/4/96
24- دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب قم
     معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت لازم است براي اطلاع از زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز به سامانه اينترنتي اين دانشگاه به نشاني www.urd.ac.ir مراجعه نمايند.
 
25- دانشگاه غيرانتفاعي امير المؤمنين(ع) اهواز
      از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه به شرح جدول ذيل مصاحبه بعمل خواهد آمد.
رشته
زمان مصاحبه
ساعت
علوم قران و حديث
شنبه 24/4/96
9 صبح
كلام شيعه- زبان و ادبيات عرب
يك شنبه 25/4/96
9 صبح
فقه و مباني حقوق اسلامي
دوشنبه 26/4/96
9 صبح
 
مدارك مورد نياز:
1- كپي شناسنامه و كارت ملي. 2- اصل و كپي مدرك كارشناسي و ريز نمرات. 3- وضعيت نظام وظيفه. 4- دو قطعه عكس 4×3. 5- پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396.
ضمناً لازم است براي اطلاع از زمان دقيق مصاحبه، منابع آزمون و مدارك مورد نيازي كه لازم است معرفي شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به سامانه اينترنتي موسسه مذكور به نشانيhttp://amiralmoemenin.ac.irمراجعه نمايند.
مكان مصاحبه: اهواز – امانيه – بلوار امام موسي صدر- جنب پل چهارم – پلاك 29 – تلفن: 3337525-0611
 
26- دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع) – قم
معرفي‌شدگان لازم است براي تعيين نوبت مصاحبه در روزهاي يك شنبه و دو‌شنبه مورخ 11 و 12 تير ماه 1396 از ساعت 9:00 صبح تا 13:00 بصورت حضوري و يا از طريق تماس با شماره تلفن 32136628-025 اقدام نمايند. 
مدارك لازم: يك قطعه عكس؛ تصوير شناسنامه از تمام صفحات؛ تصويركارت ملي؛ تصوير كارت معافيت يا پايان خدمت (براي آقايان)؛ تصوير مدرك كارشناسي براي فارغ التحصيلان و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل تا 31/6/96 براي دانشجويان سال آخر؛ اصل گواهي حوزوي بر اساس شرايط اعلام شده در دفترچه شماره 2.
 محل برگزاري مصاحبه: قم – پرديسان - انتهاي بلوار دانشگاه - دانشگاه باقرالعلوم (ع). براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني www.bou.ac.ir مراجعه نمايند.
 
27- دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهاي 20/4/96 لغايت 27/4/96 به دانشگاه مذكور مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي. (2) ريز نمرات دوره كارشناسي. (3) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396.
داوطلبان گرامي جهت اطلاع از جزئيات تسهيلات و اشخاص واجد شرايط ميتوانند به سايت دانشگاه خاتم به نشاني Khatam.ac.ir/qmetمراجعه يا با تلفن 3-89174002 تماس حاصل نمايند.
 
28- دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث- قم
معرفي شدگان لازم است از تاريخ 12/4/96 جهت آگاهي از اطلاعات مرتبط با روز و ساعت مصاحبه ورودي در هر يك از كدرشته محلهاي معرفي شده و اطلاع از مفاد كامل برنامه زماني و مدارك مورد نياز به سايت اين دانشگاه به نشاني www.qhu.ac.ir مراجعه نمايند.
 
29- دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
- معرفي‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارك لازم براي انجام مراحل آزمون شفاهي در تاريخ مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: (1) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396، (2) داوطلب لازم است ليست تمامي دروس گذرانده شده در مقطع كارشناسي را به همراه نمره اخذ شده با احتساب معدل كل دروس گذرانده از دانشگاه مربوطه دريافت و كپي آن را همراه ساير مدارك ارائه نمايد. (در صورتي كه دانشگاه مربوطه امكان تحويل ليست نمرات را نداشته باشد بايستي داوطلب نام تمامي دروس و نمرات را در يك برگ درج نموده، ضمن امضاء و تأييد آن توسط خود داوطلب نسبت به ارائه آن اقدام نمايد). (3) ارائه اصل مدرك يا گواهي موقت فراغت از تحصيل و يك برگ تصوير آن براي كساني كه در مقطع كارشناسي فارغ‌التحصيل شده‌اند. (4) ارائه گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان سال آخر از محل تحصيل با ذكر تعداد واحد گذرانده و ميانگين معدل كل. (5) ارائه مدرك مربوط به وضعيت نظام وظيفه. (6) دو قطعه عكس 4×3. (7) تصوير كامل شناسنامه از تمام صفحات. (8) تصوير كارت ملي.
شرايط عمومي:
1- اعتقاد به دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي. 2- نداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه عمومي. 3- نداشتن سابقه محكوميت سياسي و كيفري. 4- التزام و تعهد عملي به تقريب مذاهب اسلامي. 5- دارا بودن مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
شرايط اختصاصي:
1- دانشگاه تعهدي در برابر خوابگاه نخواهد داشت. 2- 50 درصد از هزينه‌هاي تحصيلي از پذيرفته شدگان اخذ مي‌گردد. 3- دانشجويان ممتاز و رتبه‌هاي برتر از نيمسال تحصيلي دوم به بعد بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه از پرداخت بخشي از شهريه معاف خواهند شد. 4- دانشگاه تعهدي در برابر تقاضاي تغيير رشته پذيرفته شدگان نخواهد داشت. 5- دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلف از نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه خواهند بود. 6- كلاسها به صورت حضوري، تمام وقت و روزانه تشكيل مي‌شود. 7- درصورت تشخيص گروه آموزشي، واحدهايي به عنوان پيش نياز و جبراني ارائه خوهد شد.
مواد آزمون شفاهي:
- كليه رشته‌ها (رشته‌هاي فقه مقارن و حقوق خصوصي اسلامي، فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي، فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي، علوم قرآن و حديث، تاريخ اسلام، فلسفه و كلام اسلامي و اديان ابراهيمي) در حد دروس دوره كارشناسي مربوطه مي باشد.
- اطلاعات عمومي و بين‌المللي در حوزه جهان اسلام.
- تاريخ برگزاري آزمون شفاهي برادران: روزهاي چهار‌شنبه و پنج شنبه مورخ  14/4/96 و 15/4/96.
- از ساعت 8:00 صبح الي 13:00 بعدازظهر.
- تاريخ برگزاري آزمون شفاهي خواهران: روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه مورخ  12/4/96 و 13/4/96.
- از ساعت 8:00 صبح الي 13:00 بعدازظهر.
مكان‌آزمون: ‌تهران،‌ خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد مهرداد روانمهر، پلاك 3، دانشگاه مذاهب اسلامي‌
يادآوري مهم: داوطلبان گرامي مي‌بايست پرسشنامه فردي دوره مذكور را از سايت دانشگاه پرينت گرفته و بعد از تكميل، آن را در روز مصاحبه ارائه نمايند.
 
30- دانشگاه‌ غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان
معرفي‌شدگان لازم است براي انجام مراحل آزمون و مصاحبه با در دست داشتن مدارك مورد نياز ذيل مطابق جدول زير به نشاني اصفهان - بزرگراه شهيد خرازي ـ ابتداي خيابان شهيدان غربي ـ دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) مراجعه نمايند. ضمناً  داوطلبان براي كسب اطلاعات مي‌توانند با شماره تلفن 33372020- 031 داخلي 105 الي 108 تماس حاصل و يا به پايگاه اينترنتي به نشاني www.icqt.ac.ir مراجعه نمايند.
جدول برنامه زماني دانشكده معارف قرآني به تفكيك خواهران و برادران
زمان مراجعه خواهران
روز
تاريخ
ساعت مراجعه
حرف اول نام خانوادگي
رشته داوطلب
شنبه
17/4/96
8:00 صبح
از حرف «الف» تا حرف «ح»
داوطلبين مجموعه‌هاي:
علوم قرآني كد 1111
فقه و حقوق كد 1112
فلسفه و كلام كد 1113
فلسفه كد 1116
يكشنبه
18/4/96
از حرف «خ» تا حرف «س»
دوشنبه
19/4/96
از حرف «ش» تا حرف «ع»
سه شنبه
20/4/96
از حرف «غ» تا حرف «ل»
چهارشنبه
21/4/96
از حرف «م» تا حرف «ي»
شنبه
24/4/96
8:00 صبح
از حرف «الف» تا حرف «چ»
داوطلبين مجموعه
‌ روانشناسي كد 1133
يك شنبه
25/4/96
از حرف «ح» تا حرف «ش»
دوشنبه
26/4/96
از حرف «ص» تا حرف «ق»
سه شنبه
27/4/96
از حرف «ك» تا حرف «ي»
 
زمان مراجعه برادران
روز
تاريخ
ساعت مراجعه
حرف اول نام خانوادگي
رشته داوطلب
سه شنبه
13/4/96
8:00 صبح
از حرف «الف» تا حرف «ذ»
داوطلبين كليه رشته ها
چهارشنبه
14/4/96
از حرف «ر» تا حرف «ظ»
پنجشنبه
15/4/96
از حرف «ع» تا حرف «ي»
 
- منابع مصاحبه براي داوطلبان زير مجموعه علوم قرآن و حديث: (1) تفسير جزء اول قرآن بر اساس «تفسير مجمع‌‌البيان» و «تفسير الميزان». (2) تاريخ قرآن (دكتر محمد باقر حجتي). (3) علم‌الحديث و درايه‌الحديث (استاد كاظم مديرشانه‌چي). (4) فقه درحد توضيح المسائل مراجع. (5) ترجمه و توضيح 10 خطبه اول نهج‌البلاغه (مخصوص رشته نهج‌البلاغه). (6) سيري در نهج‌البلاغه (استاد شهيد مطهري) (مخصوص رشته نهج‌البلاغه).
- منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته اخلاق كاربردي: (1) فلسفه اسلامي: كتاب «بدايه الحكمه» علامه طباطبايي. (2) فلسفه غرب: «كانت » مجتهدي. (3) اخلاق: مبادي اخلاق در قرآن (جلد 10 تفسير موضوعي آيت‌اله جوادي آملي و اخلاق در قرآن جلد 1 آيت‌اله مكارم شيرازي). (4) منطق: كتاب «منطق» مظفر. (5) فقه در حد توضيح المسائل مراجع.
- منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته شيعه شناسي و مذاهب اسلامي: (1) فلسفه اسلامي: كتاب «بدايه الحكمه» علامه طباطبايي. (2) كلام: كتاب «كشف المراد» علامه حلي. (3) منطق: كتاب «منطق» مظفر. (4) فقه در حد توضيح المسائل مراجع.
 - منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته روانشناسي اسلامي: (1) مباحث روانشناسي عمومي و روانشناسي تربيتي در حد كارشناسي. (2) تعليم و تربيت اسلامي كتاب نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسلامي دكتر خسرو باقري.
- منابع مصاحبه براي داوطلبان رشته فقه و مباني حقوق اسلامي كد 1112: (1) اصول فقه: كتاب اصول فقه علامه مظفر جلد اول (مباحث الفاظ). (2) فقه: كتاب الروضه‌البهيه في شرح المعه الدمشقيه شهيد ثاني، ابواب طهارت، نكاح، متاجر(بيع)، قصاص و ديانت. (3) حقوق مدني: كتاب قواعد عمومي قراردادها دكتر حسين صفايي. (4) حقوق جزا: كتاب حقوق جزاي عمومي دكتر محمدعلي اردبيلي(قانون جديد).
مدارك مورد نياز: (1) اصل شناسنامه عكسدار همراه با يك نسخه تصوير از همه صفحات آن. (2) اصل كارت ملي همراه با يك نسخه تصوير از آن. (3) اصل مدرك كارشناسي يا گواهي فراغت از تحصيل همراه با يك نسخه تصوير از آن. (4) تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي. (5) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396 به همراه يك نسخه تصوير از آن. (6) سه قطعه عكس 4×3 جديد. (خواهران الزاماً با چادر). (7) اصل كارت پايان‌خدمت، معافيت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت همراه با تصوير از آن. (8) يك نسخه از سوابق فعاليتهاي پژوهشي (در صورت انجام).
 
31- دانشگاه فردوسي مشهد
- كليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كد رشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در روز يك‌شنبه مورخ 18/4/96 ساعت 9:00 صبح در دانشكده ادبيات و علوم انساني – آزمايشگاه ژئومورفولوژي اين دانشگاه حضور بهم‌رسانند.
مدارك مورد نياز: (1) گواهي مربوط به اشتغال به كار مرتبط. (2) مدرك قبولي در آزمون زبان. (3) مدارك شناسايي. (4)پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396.
 
 32- دانشگاه  هنر اسلامي تبريز
از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه در روز يكشنبه مورخ 1/5/96 و دوشنبه مورخ 2/5/96 از ساعت 8:30 الي 16:00 به نشاني تبريز – خيابان آزادي – مابين ميدان حكيم نظامي و چهارراه طالقاني – دانشكده چندرسانه‌اي - دانشگاه هنر اسلامي تبريز مصاحبه بعمل خواهد آمد و لازم معرفي شدگان كارت ملي و يا شناسنامه خود را همراه داشته باشند.
 
33- دانشگاه يزد 
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهاي 24 و 25/4/96 به دانشكده علوم اجتماعي واقع در پرديس اصلي دانشگاه يزد مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) گواهي سوابق تحصيلي و دوره‌هاي آموزشي. (2) گواهي سوابق شغلي. (3) فعاليتهاي پژوهشي (اعم از مقاله و طرح تحقيقاتي). (4) مدارك مربوط به زبان انگليسي.
 
34- سازمان مديرت صنعتي - تهران(غيرانتفاعي)
كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مصاحبه در تاريخهاي 11/4/96، 12/4/96 و 18/4/96 صبح و بعداز ظهر به سازمان مديريت صنعتي به نشاني تهران خيابان ولي‌عصر(عج)- نبش جام جم – سازمان مديريت صنعتي – ساختمان آموزش- طبقه سوم- واحد تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند.
مدراك مورد نياز جهت شركت در مصاحبه: (1) گواهي داشتن دو سال سابقه كار. (2) تصوير مدرك كارشناسي. (3) اصل و تصوير شناسنامه (4) اصل و تصوير كارت ملي. (5) اصل و تصوير كارت پايان وظيفه عمومي يا معافيت.
تلفن تماس: 22043005-021
35- مؤسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسلامي قم
معرفي شدگان لازم است براي اطلاع از زمان مصاحبه با شماره تلفن 37840127-025 تماس حاصل  و يا به نشاني قم، بلوار بسيج (سي‌متري هنرستان) نبش كوچه 20 مراجعه نمايند.
ج - برگزاري مصاحبه ورودي در كد رشته‌ امتحاني 1131 (مجموعه مطالعات جهان) و 1148 (مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري) دانشگاه تهران
(1) كليه داوطلباني كه در كدرشته‌‌ امتحاني 1131(مجموعه مطالعات جهان) مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي خود در موعد مقرر اقدام نموده‌اند، لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي شماره 1 و 2 اين آزمون و مفاد اين اطلاعيه در موعد مقرر براي انجام مصاحبه ورودي به محل ذيربط مراجعه نمايند. در غيراينصورت در گزينش نهايي در كدرشته محل انتخابي مربوط گزينش نخواهند شد. بديهي است اسامي داوطلبان مذكور در اين اطلاعيه اعلام نخواهد شد.
 (2) به هنگام گزينش نهايي در هر كد رشته محل از كد رشته‌هاي امتحاني فوق، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نتيجه مصاحبه ورودي آنان توسط موسسه آموزش عالي ذيربط تاييد شده باشد.
تبصره: در صورتي كه دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ذيربط مصاحبه به عمل نیاورد، در گزينش نهايي در كد رشته محل انتخابي مربوط بدون در نظر گرفتن نتيجه مصاحبه و منحصراً براساس نمرات علمي مكتسبه در آزمون گزينش خواهند شد.
(3)- بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه ورودي، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان تاكيد مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط مراجعه نمايند.
(4)- همراه داشتن كارت شناسايي معتبر عكس دار در روز مصاحبه الزامي مي‌باشد. داوطلبان مي‌توانند براي كسب اطلاعات دقيق‌تر به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه ذيربط مراجعه نمايند.
1- دانشكده روابط بين الملل وزرات امور خارجه
به كليه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1131 (مجموعه مطالعات جهان) در مرحله اول اعلام نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشكده را انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند از كليه داوطلبان در روزهاي يك‌شنبه مورخ 18/4/96 لغايت چهار‌شنبه 28/4/96 در محل اين دانشكده مصاحبه بعمل خواهد آمد.
 مدارك لازم در هنگام مصاحبه: (1) اصل شناسنامه يا كارت ملي و كپي آن، (2) دو قطعه عكس 4×3، (3) پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396، (4) مدرك زبان به شرح اعلام شده در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته سنجش، (5) رزومه علمي.
ضمناً كليه اطلاعات مورد نياز از طريق سايت اين دانشكده به نشاني: http://www.sir.ac.ir به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
2- دانشگاه اصفهان
به كليه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1131 (مجموعه مطالعات جهان) در مرحله اول اعلام نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند از كليه داوطلبان در روز شنبه مورخ 24/4/96 در محل دانشكده زبانهاي خارجي اين دانشگاه مصاحبه بعمل خواهد آمد.
 مدارك لازم در هنگام مصاحبه: اصل و تصوير مستندات سوابق آموزشي و پژوهشي اعم از تاليف، ترجمه و شركت در دوره‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي.
3- دانشگاه تهران
الف) به كليه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1131 (مجموعه مطالعات جهان) در مرحله اول اعلام نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه آزمون مصاحبه در دو بخش كتبي و شفاهي و به زبان اصلي هر رشته (رشته مطالعات ژاپن به زبان ژاپني يا انگليسي) روز دوشنبه مورخ 12/4/96 در دانشكده مطالعات جهان واقع در انتهاي خيابان كارگر شمالي، بين خيابانهاي 15 و 16 ورودي پرديس شمالي دانشگاه تهران دانشكده مطالعات جهان برگزار مي‌گردد. شايان ذكراست اطلاعات تكميلي آزمون و مصاحبه در وب‌سايت دانشكده به نشاني http://fws.ut.ac.ir براي داوطلبان در دسترس خواهد بود.
ب) به كليه داوطلباني كه در كد رشته امتحاني 1148(مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري) در مرحله اول اعلام نتايج اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي خود اقدام و حداقل يكي از كدرشته محلهاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند از كليه داوطلبان در روز يكشنبه مورخ 25/4/96 ساعت 8 صبح در دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران واقع در قم مصاحبه بعمل خواهد آمد.
ضمناً به متقاضيان اعلام مي‌گردد در روز مصاحبه رزومه و مدارك و سوابق علمي و اجرايي خودرا نيز به همراه داشته‌باشند.
 
 
د- آزمون مرحله دوم يا پروژه‌هاي عملي كد رشته‌هاي امتحاني  1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364
 
1- كد رشته‌هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357،1356، 1358، 1360، 1362و 1364
- آزمون پروژه عملي كدرشته‌هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357، 1358و 1364 در صبح و بعدازظهر روزهاي چهار‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه مورخ 21، 22 و 23/4/96 منحصراً در شهر تهران  براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و حداقل يكي از كدرشته محل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي پروژه‌دار را نيز انتخاب نموده‌اند، بر اساس جدول ذيل برگزار خواهد شد. ضمناً براي آن دسته از داوطلباني كه مجاز به شركت در آزمون دو پروژه مي‌باشند، دو كارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دريافت مي‌باشد و لازم است دو روز قبل از برگزاري آزمون پروژه مربوط، هزينه برگزاري آزمون تشريحي، پروژه و يا عملي را به مبلغ 000/250 (دويست و پنجاه هزار) ريال بابت هزينه برگزاري آزمون هر پروژه به صورت اينترنتي كه امكان آن در پايگاه اطلاع‌رساني  اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org فراهم گرديده‌، پرداخت نموده و پس از دريافت كد پرداخت هزينه آزمون عملي و درج اين كد به همراه اطلاعات كارت اعتباري و يا شماره پرونده و كد رهگيري در قسمت مربوط (پرينت كارت ورود به جلسه آزمون) نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. (داوطلباني كه در دو پروژه شركت مي‌نمايند لازم است در دو مرحله نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اينترنتي اقدام نموده و سپس نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه در پروژه مربوط و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند). بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند. آدرس حوزه برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت ورود به جلسه درج خواهد شد. كارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه مورخ 19/4/96 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد.
تبصره1:  نظر به اينكه در كد رشته امتحاني 1352 (مجموعه معماري) چهار پروژه عملي و يا تشريحي برگزار مي‌گردد، لذا براي آن دسته از داوطلباني كه در هر چهار پروژه كد مذكور مجاز شده باشند، يك كارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، كه لازم است در صورت تمايل به شركت در 1، 2، 3 و يا 4 پروژه، بابت هر يك از پروژه‌هاي مربوط مبلغ فوق را پرداخت نمايند و سپس نسبت به پرينت كارت پروژه مربوط اقدام نمايند.
تبصره 2: آزمون پروژه رشته طراحي صنعتي از كدرشته امتحاني 1356 در بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ 15/4/96 برگزار مي‌گردد. لذا داوطلبان گرامي لازم است دو روز قبل از برگزاري آزمون تشريحي، مبلغ 000/250 (دويست و پنجاه هزار) ريال بابت هزينه برگزاري آزمون عملي ويا پروژه  به صورت اينترنتي كه امكان آن در پايگاه اطلاع‌رساني  اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org فراهم گرديده‌، پرداخت نموده و پس از دريافت كد پرداخت هزينه آزمون عملي و درج اين كد به همراه اطلاعات كارت اعتباري و يا شماره پرونده و كدرهگيري در قسمت مربوط (پرينت كارت ورود به جلسه آزمون) نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ 13/4/96 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. كليه داوطلبان بايستي براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند. آدرس حوزه برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت ورود به جلسه درج خواهد شد.
نام رشته امتحاني
كدرشته امتحاني
زمان پاسخگويي
تاريخ پرينت كارت ورود به جلسه
تاريخ برگزاري آزمون
طراحي صنعتي
1362
240 دقيقه
13/4/96
عصر پنجشنبه 15/4/96
مجموعه‌برنامه‌ريزي‌شهري، منطقه‌اي و مديريت شهري
1350
150 دقيقه
19/4/96
صبح چهارشنبه 21/4/96
اسكيس‌طراحي شهري
1351
180 دقيقه
19/4/96
صبح چهارشنبه 21/4/96
اسكيس معماري منظر
1352
240 دقيقه
19/4/96
عصر چهارشنبه 21/4/96
نقاشي
1358
240 دقيقه
19/4/96
عصر چهارشنبه 21/4/96
مطالعات فرهنگ و معماري ايران
1352
180 دقيقه
19/4/96
صبح پنجشنبه 22/4/96
ارتباط تصويري
1358
240 دقيقه
19/4/96
صبح پنجشنبه 22/4/96
تجزيه و تحليل نمايشنامه
1357
180 دقيقه
19/4/96
صبح پنجشنبه 22/4/96
اسكيس معماري داخلي
1352
240 دقيقه
19/4/96
عصر پنجشنبه 22/4/96
نمايشنامه نويسي
1357
180 دقيقه
19/4/96
عصر پنجشنبه 22/4/96
تصوير متحرك (انيميشن)
1358
240 دقيقه
19/4/96
عصر پنجشنبه 22/4/96
اسكيس معماري
1352
240 دقيقه
19/4/96
صبح جمعه 23/4/96
تصوير سازي
1358
240 دقيقه
19/4/96
صبح جمعه 23/4/96
طراحي پارچه و لباس
1364
240 دقيقه
19/4/96
عصر جمعه 23/4/96
 
 
2- منابع آزمون تشريحي درس تجزيه وتحليل  نمايشنامه رشته كارگرداني از كد رشته امتحاني 1357
پيرو اطلاعيه مورخ 23/3/96 اين سازمان، منابع آزمون تشريحي درس تجزيه و تحليل نمايشنامه ازكد رشته امتحاني 1357 را به شرح ذيل براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته در رشته‌ كارگرداني شده‌اند و حداقل يكي از كد رشته محل‌هاي مورد علاقه خود را  از كدرشته امتحاني 1357، انتخاب نموده‌اند، براي شركت در آزمون پروژه‌ تشريحي درس مذكور اعلام مي‌گردد.
1- هملت اثر ويليام شكسپير، 2- باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف، 3- عروسي خون اثر فدريكو گارسيا لوركا، 4- هملت ماشين اثر هاينر مولر، 5- اتفاق مي‌افتد اثر ديويد هر، 6- شاه مي‌ميرد اثر اوژن يونسكو، 7- انتيگونه اثر سوفوكل، 8- اتوبوسي به نام هوس اثر تنسي ويليامز، 9- ايوب دلتنگ خسته‌ي خندان (در كتاب نمايش‌نامه‌هاي صحنه‌اي) اثر خسرو حكيم رابط و 10- منطق الطير(فقط دو بخش مقاله ثانيه: در سخن هدهد با مرغان براي طلب سيمرغ و مقاله ثالثه: عذر بلبل) اثر شيخ فريدالدين عطار نيشابوري.
لازم به ذكراست داوطلبان موظفند تمامي كتب معرفي شده را مطالعه نمايند.
 
3- نمايش عروسكي كد 1356
ـ آزمون پروژه عملي كد رشته امتحاني 1356 (نمايش عروسكي) در صبح و بعداز ظهر روزهاي يكشنبه مورخ 25/4/96 لغايت سه‌شنبه مورخ 27/4/96 بر اساس حروف الفبا نام خانوادگي (خواهران به ترتيب حروف الفبا از حرف «الف» الي حرف «ز» روز يكشنبه مورخ 25/4/96 و از حرف «س» الي «ي» روز دوشنبه مورخ 26/4/96 و كليه برادران روز سه‌شنبه مورخ 27/4/96) براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و حداقل يكي از كدرشته محل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي كد رشته امتحاني 1356 را انتخاب نموده‌اند، به نشاني تهران - خيابان انقلاب – درب اصلي دانشگاه تهران - پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران– دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي – گروه نمايش طبقه دوم برگزار خواهد شد.
- داوطلبان لازم است براي پرينت كارت ورود به جلسه آزمون عملي رشته مذكور از روز پنجشنبه مورخ 22/4/96 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند. ضمناً لازم است هزينه برگزاري آزمون تشريحي، پروژه و يا عملي را قبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ 000/250 (دويست و پنج هزار) ريال به صورت اينترنتي كه امكان آن در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني فوق فراهم گرديده‌، پرداخت نموده سپس با دريافت كد پرداخت هزينه آزمون عملي و درج اين كد به همراه اطلاعات كارت اعتباري و يا شماره پرونده و كد رهگيري در قسمت مربوط به پرينت كارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرينت كارت خود اقدام نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.
مواد امتحاني: داوطلبان بايد 7 عنوان نمايشنامه‌هاي داده شده را مطالعه كنند و اجراي يكي از آنها را آماده نمايند اودیپ شهریار( سوفوکل )، عروسی خون (لورکا)، مستخدم ماشینی (هارولد پینتر)، شب هزار و یکم (بیضایی)، اسب‌های آسمان خاکستر می­بارند (نغمه ثمینی)، حکایت لوطیان مرد رند (آقاعباسی)، روایت عاشقانه­ای از مرگ در ماه اردیبهشت (چرمشیر) و رزومه خود را نيز در جلسه آزمون به همراه داشته باشند. ضمناً اجرا مي‌تواند برداشتي كلي از نمايشنامه يا بخشي از آن باشد و زمان اجرا حداكثر 10 دقيقه خواهد بود و تحليل كل نمايشنامه‌ها بايد مورد توجه داوطلبان قرار گيرد و  هر داوطلب بايد اجراي مستقلي به صورت انفرادي داشته باشد.
 
4- بازيگري كد 1357
اطلاعيه اين سازمان درخصوص زمان برگزاري مصاحبه و ساير اطلاعات لازم براي آزمون پروژه عملي بازيگري از كدرشته امتحاني 1357 در روز يكشنبه مورخ 18/4/96  برروي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته در رشته بازيگري شده‌اند و حداقل يكي از كد رشته محل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي از كد رشته امتحاني 1357 را انتخاب نموده‌اند، منتشر خواهد شد. ضمناً لازم به ذكر است آزمون مذكور منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
 
5- مجموعه رشته‌ موسيقي كد 1360  
ـ آزمون مرحله دوم كد رشته امتحاني 1360 (مجموعه هنرهاي موسيقي) در تاريخهاي ذيل به نشاني: تهران –خيابان وليعصر (عج)- تقاطع خيابان امام خميني(ره)، روبروي موزه ملي قرآن كريم، جنب تالار محراب، هنرستان موسيقي پسران، طبقه دوم براي آن دسته از داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و حداقل يكي از كد رشته محل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي كد رشته امتحاني1360 را انتخاب نموده‌اند، برگزار خواهد شد.
- داوطلبان لازم است براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور از روز پنجشنبه مورخ 8/4/96 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند. ضمناً لازم است هزينه برگزاري آزمون تشريحي، پروژه و يا عملي را قبل از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ 250/000 (دويست پنجاه هزار) ريال براي هر يك از رشته‌هاي انتخابي (از يك تا چهار رشته در صورت انتخاب رشته در فرم اينترنتي) به صورت اينترنتي كه امكان آن در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني فوق فراهم گرديده‌، پرداخت نموده سپس با دريافت كد پرداخت هزينه آزمون عملي و درج اين كد به همراه اطلاعات كارت اعتباري و يا شماره پرونده و كدرهگيري در قسمت مربوط به پرينت كارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرينت كارت خود در آزمون اقدام نمايند (داوطلباني كه در همه رشته‌هاي انتخابي براي مرحله دوم آزمون عملي شركت مي‌نمايند لازم است براي هر گرايش نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اينترنتي اقدام نموده و سپس نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام نمايند). بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت ورود به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي براي پرينت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.
 
- زمان برگزاري آزمون مرحله دوم :                                                      
الف- رشته آهنگسازي: روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 11 و 12 تيرماه 1396 (شروع آزمون تشريحي آهنگسازي ساعت 8:00 صبح روز يكشنبه 11تيرماه).
ب – رشته نوازندگي ايراني روزهاي سه شنبه مورخ 13/4/96 (داوطلبين آقا) و چهارشنبه مورخ 14/4/96 (داوطلبين خانم).
ج – آزمون عملي رشته‌هاي نوازندگي جهاني و موسيقي شناسي روزهاي پنج‌شنبه مورخ 15/4/96 (داوطلبين آقا) و جمعه مورخ 16/4/96 (داوطلبين خانم).
 
توضيح: داوطلبان لازم است در روزهاي مقرر جهت تعيين نوبت آزمونها قبل از ساعت 8:00 صبح (ساعت 7:30) در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.
 
-لازم است داوطلبان براي اجراي آزمون عملي به مطالب ذيل توجه فرمايند:
 
1- آزمون سرایش و شنوایی:
  • برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:
الف: سرایش: خواندن ملودی در مدهای موسیقی ایرانی یا گامهای ماژور و مینور
ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک
ج: ریتم خوانی(ساده و ترکیبی)
  • برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی:
الف: سرایش: خواندن ملودی در گامهای ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک)
ج: ریتم خوانی (ساده و ترکیبی)
  • برای داوطلبان رشته آهنگسازی
الف: سرایش: خواندن ملودی در گام‏های ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک)، آکوردشناسی (آکوردهای سه صدایی و چهار صدایی)
ج: پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره کلاسیک یا رومانتیک
  • برای داوطلبان رشته موسیقیشناسی
 الف: سرایش: خواندن ریتمهای ساده و ترکیبی
ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک
 
2- آزمون تخصصی:
  • برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:
ساز تخصصی: (سازهای تار، سهتار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک)
الف: اجرای ردیف: حفظ کامل یکی از ردیف‌های معتبر موسیقی ایرانی
ب: بداهه نوازی: براساس گوشه، آواز یا دستگاه خواسته شده
ج: قطعه نوازی: ارائه پنج قطعه در فرم‌های پیش درآمد، چهار مضراب، رنگ، ضربی و تصنیف از اساتید معتبر موسیقی ایرانی
د: جواب آواز: اجرای دقیق آواز یا تصنیف ارائه شده
ر: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران
  • برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی:
ساز تخصصی: (سازی از خانوادههای بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ)
الف: اجرای سه قطعه کامل از چهار دوره باروک، کلاسیک، رومانتیک یا معاصر (داوطلبان غیر ساز پیانو و گیتار و هارپ موظفند یکی از چهاردوره‌ها را  بطور کامل اجرا کنند، همراهی ساز پیانو نیز الزامی است.)
ب: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران برای داوطلبان نوازندگی پیانو، هارپ و گیتار ضروری می‌باشد.
  • برای داوطلبان رشته آهنگسازی:
آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در بافت‌های مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در فرم‌های دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین شده توسط ممتحنین (هیئت داوران)
  • برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی:
مصاحبه‏ی علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب زبان و آزمون اجرای موسیقی (آشنایی با آواز یا یکی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی).
 

 

در پايان متذكر مي‌شود واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات از اين تاريخ لغايت روز دو‌شنبه 28/4/95 همه روزه به غير از ايام تعطيل آماده پاسخگويي به سوالات مي‌باشد. لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند براي ارسال سوالات خود از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نموده و يا با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 (با واحد پاسخگويي غيرحضوري روابط عمومي اين سازمان) تماس حاصل نمايند. تاكيد مي‌گردد از مراجعه حضوري در اين رابطه خوداري فرمايند.

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور