اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره برخي اصلاحات در مواد آزمون و رشته‌هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام ازمون کارشناسي ارشد سال 1396

1395/10/04

 پيرو اطلاعيه مورخ 1395/09/24 درباره شرايط، ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1396 و بيست و دومين دوره المپياد علمي دانشجويي کشور، بدينوسيله به اطلاع داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد سال 1396 مي رساند، اصلاحات زير در دفترچه راهنماي ثبت نام داوطلبان اعمال شده است. 

1- با توجه به مصوبات شوراي تحول علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه ريزي مبني بر منسوخ شدن برنامه درسي رشته مديريت اجرايي، در آزمون سال 1396 در كد رشته 1148 (مجموعه مدیریت كسب و كار و امور شهري) داوطلبان علاوه بر دروس امتحاني 2 و 3 مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، در جلسه آزمون پس از دريافت دفترچه سوال مي توانند از بين مجموعه دروس تخصصي مديريت (شامل دانش مسائل روز در زمينه مديريت مؤسسات توليدي، خدماتي و طرح هاي عمراني با ضريب 2 ، نظريه هاي عمومي مديريت با ضريب 2 و زبان فارسي با ضريب 1 ) و مجموعه دروس رياضي (شامل رياضيات عمومي 1 و 2 دوره فني و مهندسي با ضريب 2) يك مجموعه را به صورت انتخابي پاسخ دهند.  

2- براي رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هاي شبكه هاي كامپيوتري و رايانش امن (كد 1277) علاوه بر كد رشته امتحاني 1277 (مهندسي كامپيوتر) از كد رشته امتحاني 1276 (مهندسي فناوري اطلاعات) نيز پذيرش انجام خواهد شد و داوطلبان بايستي دروس زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) با ضريب 1، دروس مشترك (ساختمان هاي گسسته، ساختمان داده ها، طراحي الگوريتم، مهندسي نرم افزار، شبكه هاي كامپيوتري) با ضريب 4، مجموعه دروس تخصصي مشترك (اصول طراحي پايگاه داده ها، هوش مصنوعي، سيستم هاي عامل) با ضريب 2، و معماري كامپيوتر  با ضريب 1 را امتحان دهند. ضمناً ظرفيت پذيرش در رشته مهندسي كامپيوتر گرايش هاي شبكه هاي كامپيوتري و رايانش امن 50 درصد از بين داوطلبان كد رشته امتحاني 1276 و 50 درصد از بين داوطلبان كد رشته امتحاني 1277 انجام خواهد شد.

3- در كد رشته 1277 درس شماره 2 شامل رياضيات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته ) به رياضيات (ریاضیات مهندسي، آمار و احتمال مهندسی، محاسبات عددي، ساختمان هاي گسسته )، با ضريب اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت نام تغيير يافته است. 

تذكر مهم: با توجه به تغيير برنامه درسي رشته مهندسي كامپيوتر، گرايش هاي شبكه هاي كامپيوتري و رايانش امن در آزمون كارشناسي ارشد 1397 صرفاً از رشته امتحاني مهندسي كامپيوتر (كد 1277) پذيرش دانشجو خواهند داشت.

4-در كد رشته امتحاني 1133 (مجوعه روانشناسي)، ضريب درس امتحاني ششم (روانشناسي باليني) براي رشته روانشناسي تربيتي از دو (2) به صفر (٠) تغيير مي يابد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور