اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام نتیجه مجدد پذيرفته شدگان نهايي حافظان محترم كل قرآن مجيد در سال 1394

1394/08/19

 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقيت براي كليه حافظان محترم قرآن، پیرو اطلاعیه مورخ 94/6/31 این سازمان به اطلاع می­رساند بر اساس بررسی و اعلام نتیجه مجدد سازمان اوقاف و و امور خیریه، فهرست اسامي 16 نفر دیگر از پذيرفته‌شدگان نهايي، آن دسته از حافظان قرآن مجيد داراي مدرك ديپلم و غيرديپلم شركت‌كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 94 كه در آزمون صحت حفظ از تاريخ­ 31 مرداد ماه لغايت 5 شهريور ­ماه سال جاري شركت كرده­ اند، اعلام مي‌گردد. لذا داوطلبان مي بايست نسبت به ارسال مدارک ذیل اقدام نمايند.

مدارك لازم براي صدور مدرك كارشناسي علوم قرآني:
1ـ كپي شناسنامه( صفحه اول ودر صورت لزوم صفحه توضيحات)
2-  تصوير كارت ملي
3ـ 2 قطعه عكس 4´3 تمام رخ، تهيه شده در سال جاري (پشت نويسي شده)
تذكر مهم: لازم است حافظان محترم قرآن داراي مدرك ديپلم و غيرديپلم كه اسامي آنها در جدول ذیل آمده است، مدارك خود را به آدرس سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پستي 4378ـ 15875 حوزه معاونت فني و آماري سازمان تا تاريخ 94/8/30 ارسال نمايند.
 
فهرست پذيرفته شدگان نهايي دارنده مدرك ديپلم و زيرديپلم در اعلام نتیجه مجدد آزمون صحت حفظ سال 1394
 
رديف
نام خانوادگي
نام
نام پدر
1
احمدی
فاطمه
جعفر
2
شهیدی اصل
فاطمه
حسنعلی
3
جعفری
زهرا
عباس
4
پورامینی
زهرا
محمدامین
5
فتاحی اواتی
فاطمه
داور
6
اردیشی
اعظم
جمشید
7
حسینی طباطبایی
سیده فریده
سیدعلی
8
نوری زاده
فاطمه
محمدعلی
9
مرادی
طیبه
بدر
10
معقول کار
فاطمه
مصطفی
11
عباسی ولدانی
سمانه
احمد
12
یارعلی اشنی
صفورا
محمدابراهیم
13
رفیعی
فاطمه زهرا
محسن
14
اکبریان
زهرا
محمدناصر
15
نجفی اردبیلی
سیده لیلا
سید علی نقی
16
اسدی
فاطمه
محمدحسین
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور