اطــلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام نتایج نهایی تعدادی از دستگاه ها در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1398 شامل: شركت سهامي بيمه ايران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ثبت احوال کشور و وزارت نيرو

1399/05/06

پیرو اطلاعیه های منتشر شده در تاریخ های 98/10/15، 98/11/26، 99/01/17، 99/04/10، 99/04/15 و 99/05/05 بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده اند، می رساند که نتایج نهایی دستگاه های اجرایی شامل: شركت سهامي بيمه ايران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ثبت احوال کشور و وزارت نيرو در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:  www.Sanjesh.org  امروز دوشنبه مورخ 99/05/06 قرار مي گيرد. لذا داوطلبان پس از دریافت نتیجه آزمون، برای اقدامات بعدی از روز چهارشنبه مورخ 99/05/08 به آدرس اینترنتی دستگاه های ذیربط مراجعه نمایند.

ضمناً نتایج نهایی سایر دستگاه های اجرایی در آزمون مذکور متعاقباً اعلام می شود.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور