اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تعيين اولويت در رشته‌هاي جديد آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398

1398/04/31

 پيرو اطلاعيه مورخ 98/03/13 درخصوص پذيرش دانشجو توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رشته‌هاي جديد آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1398، به اطلاع مي‌رساند باتوجه به تاييد پذيرش دانشجو در كدرشته‌ محل‌هاي جديد توسط دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بعد از چاپ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ضيق وقت براي فعال كردن انتخاب رشته، اين سازمان وضعيت علمي داوطلبان واجد شرايط را بررسي و افرادي كه حدنصاب نمره علمي لازم را دارا بودند، به منظور شركت در مصاحبه و انجام مراحل ارزيابي تخصصي به دانشگاهها و موسسات ذيربط معرفي نمود و به كليه داوطلبان به طريق مقتضي اطلاع رساني گرديد. 

با توجه به اينكه اين داوطلبان لازم است در صورتي كه در مرحله مصاحبه رشته‌هاي مربوط شركت نموده‌اند كدرشته‌محل و يا كدرشته‌محلهاي مربوط را در فرم انتخاب رشته و در اولويت مورد دلخواه درج نمايند از آنها، دعوت مي‌نمايد تا از طريق لينكي كه در سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org  در تاريخ 98/05/01 منحصراً براي آنان فعال خواهد شد حداكثر تا تاريخ 98/05/05 نسبت به درج آنها در فرم انتخاب رشته اقدام كنند.

 جدول در رشته‌هاي جديد بعد از اعلام نتایج اولیه در آزمون دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398 فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور