قابل توجه داوطلبان مجاز به مصاحبه آزمون دكتري 1397

1397/04/02

با توجه به تماس مكرر داوطلبان در خصوص تمديد مدت زمان تكميل فرم صلاحيت عمومي، امكان استفاده از اين برنامه تا 15 تير ماه 1397 تمديد شده است. داوطلباني كه تاكنون فرم صلاحيت عمومي خود را تكميل ننموده­اند، مي­توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و از طريق ورود به كارنامه، اقدام به تكميل فرم صلاحيت عمومي خود نمايند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور