خدمت 18081839000

1397/10/18
فرم اطلاعات خدمت / زیرخدمت
عنوان خدمت: ارائه آمار تحلیلی آزمون های دانشگاهی شناسه خدمت: 18081839000
نوع خدمت:
شرح خدمت: تهیه گزارش‌هاي تخصصی آزمون های مختلف اعم از مهاجرت و بومی‌پذیری و ... تهیه گزارشهای فنی اعم از گزیده های آماری در سطح کشور
مدارک مورد نیاز: دریافت درخواست ارگانهای ذینفع
جزییات خدمت متوسط مدت زمان ارایه خدمت از 10 روز تا یکماه
ساعات ارائه خدمت ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
   
   
   
نحوه دسترسی به خدمت Service Web
Service Email
Service Phone
Service Mobile
Sevice Sms
Service Address/Post
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت
نمودار خدمت
دریافت فایل جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور