اطلاعيه گروه صنعتی ایران خودرو درخصوص اعلام نتايج اوليه آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو سال 1399

1399/12/19

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون استخدامی شرکت ایران خودرو در تاریخ 99/11/16 می‌رساند که نتايج اولیه آزمون مذکور، تا ساعت 20:00 روز سه شنبه مورخ 99/12/19 بر روي درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج درکارنامه آزمون، جزء معرفی‌شدگان تا چند برابر ظرفيت موردنياز شركت ايران خودرو براي بررسي مدارك و طي ساير مراحل بعدي آزمون هاي استخدامي باشند، براساس توضيحات تكميلي مندرج در كارنامه، اقدام نمایند. 

طبق اطلاع رساني هاي قبلي، ملاك پذيرش نهایي معرفي شدگان آزمون علمي سازمان سنجش و استخدام آزمايشي در گروه صنعتي ايران خودرو، قبولي در تمامی آزمون هاي تخصصي و رفتاري كانون جذب اين شركت مي باشد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور