اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره مواد آزمون برخي از رشته هاي شغلي پزشك متخصص در آزمون‌ استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

1396/09/04

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396 در تاريخ 96/08/25، بدين وسيله مواد آزمون برخي از رشته‌هاي شغلي متخصص در آزمون مذكور كه در دفترچه ‌راهنماي ثبت‌نام درج نگرديده بود، به شرح جدول ذيل و براي اطلاع داوطلبان ثبت‌نام كننده در اين رشته‌هاي شغلي اعلام مي‌گردد.

 

كد و عناوين شغلي و مواد آزمون هريك از آنها

 

 

کد شغل

عنوان شغل

مواد آزمون

3356

پزشك متخصص طب اورژانس

مجموعه دروس (اخلاق پزشکی ـ

Rosen’s Emergency medicine concepts and clinical practice 8th
      edition)

3365

پزشك متخصص جراحي مجاري ادراري و تناسلي (اورولوژي)

مجموعه دروس (اخلاق پزشکی ـ

کتاب جامع اورولوژی ایران/ مؤلفین: دکتر ناصر سیم­فروش، دکتر اکبر نورعلیزاده، دکتر محمدحسین سلطانی/ انتشارات تیمورزاده ـ نشر طبیب/ ویراست دوم ـ پاییز 1392

شماره فصول: 1، 2، 4، 5، 6، 7، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 28، 30، 34، 35، 36، 39، 40، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 48، 55، 60، 61، 62، 65، 70، 75، 78، 80 و 83)

3374

متخصص گوش و حلق و بيني

مجموعه دروس (اخلاق پزشکی ـ

Otolaryngology, Head & Neck Surgery/ C.W. Cumming/ John
       M.Fredrickson/ Mosby/ 6th / 2015)

3391

پزشك متخصص گوش، حلق و بيني

3376

متخصص توانبخشي

مجموعه دروس (اخلاق پزشکی ـ

Physical Medicine & Rehabilitation/Randall L. Braddom/     

       W.B Saunders/ 2015

Electrodiagnostic Medicine/Daniel Dumitru/ Hanley / 2002

Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation (Walterr-
      Frontra, Julie K Silver, Thomas D Rizzo) 2015 – Sanders

Functional Anatomy of the Llimbs and Back / Hollinshead / W.B
      Saunders/2002

Brunnstrom's clinicl Kinesiology / (paggya.houglum, Dolores
      B.Bertori/sixth edition/ 2012)

Electrodiagnosis in diseases of never and muscle principle and
      practice/ jun kimura fourth edition/ 2013/ chapter24:
      Polyneuropathy, chapter 27: myopathy(

3385

پزشك متخصص بيماري‌هاي پوست

مجموعه دروس (اخلاق پزشکی ـ

Bolognia-Dermatology/ Bolognia/ Masby/ 3rd Edition/ 2012)

 

3389

پزشك متخصص پوست

3390

پزشك متخصص پزشكي هسته‌اي

مجموعه دروس (اخلاق پزشکی ـ

Nuclear Medicine / Henkin RE/ Mosby-Elsevier/

      Philadelphia/2006.

Principles and practice of PET and PET/CT-Richard L 
      Wahl; Henry N Wagner; 2nd edition, 2009.

Clinical Nuclear Cardiology: State of Art and Future Directions; Barry L. Zaret and George A. Beller; 4th Edition, 2010. [Except these chapters: Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9, Chapter 10, Chapter 11, Chapter 18, Chapter 31, Chapter 32, Chapter 33, Chapter 40, Chapter 41, Chapter 42, Chapter 43, Chapter 44, Chapter 45])

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور