قابل توجه معرفي شدگان سه برابر ظرفيت رشته‌ شغل محلهاي سازمان سنجش آموزش كشور درآزمون استخدامي مورخ 96/6/03

1396/07/12

 بدينوسيله به اطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي مورخ 96/06/03 كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان سه برابر ظرفيت رشته شغل محل‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور اعلام گرديده است، مي‌رساند لازم است جهت تحويل مدارك به شرح زير در ساعات اداري (9 الي 15) روزهاي شنبه و يك‌شنبه مورخ 15 و 96/07/16 به اداره منابع انساني و رفاه كاركنان اين سازمان واقع در كرج – مشكين‌دشت- خيابان شهيد متوسليان- سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند.

مدارك لازم:

1- شش قطعه عكس 4*3 جديد پشت نويسي شده (شامل نام و نام خانوادگي و كد ملي).

2- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه.

3- اصل و تصوير پشت و روي كارت ملي.

4- اصل و تصوير مدرك تحصيلي مندرج در آگهي استخدام (تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر 96/06/03 مي‌باشد).

5- اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم (ويژه آقايان).

6- مدارك دال بر ايثارگري مورد تأييد مراجع ذيربط (بنياد شهيد و امور ايثارگران).

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور