اطلاعیه شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی (تپنا) درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدامی مورخ 1396/2/15

1396/06/13

 بدين وسيله شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی (تپنا) به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدامي مورخ 96/02/15 می‌رساند كه داوطلبان فراخوان شده چند برابر ظرفیت، ضروری است باتوجه به تاريخ اعلامي تعيين شده در اعلام نتيجه آزمون داوطلب، به هنگام حضور در مرحله دوم به منظور ارزیابی شایستگی‌ها و توانمندی‌ها و مصاحبه فنی و تخصصی مدارک ذیل را به همراه داشته باشند:

- اصل و تصویر مدرک تحصیلی (دو عدد)

- اصل و تصویر کارت پایان خدمت (دو عدد پشت و رو در یک صفحه A4)

- مدارک دال بر بومی بودن براساس مفاد بند مربوطه در اطلاعيه ثبت نامي آزمون

- مدارک عضویت خانواده ایثارگران

- گواهی معتبر سابقه کار

- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه خود، همسر و فرزندان ( هرکدام دو عدد)

- اصل و تصویر کارت ملی خود، همسر و فرزندان ( هرکدام دو عدد پشت و رو در یک صفحه A4)

- 4 قطعه عکس 4*3 رنگي با پشت زمينه سفيد

- درصورت دارا بودن پاسپورت، اصل پاسپورت و تصویر از تمام صفحات (خود و همسر)

تذکر 1) محل انجام مرحله دوم آزمون های استخدامی به آدرس: بوشهر، شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر، ساختمان مرکز منابع انسانی و آموزش می‌باشد. 

تذکر 2) فراخوان به مرحله دوم استخدام دلیل بر قبولی و استخدام داوطلب نمی‌باشد و پذیرش نهایی منوط به راستی آزمایی مدارک و مستندات، منطبق با شرایط اعلام شده در آگهی استخدام و طی سایر مراحل و آزمون‌های استخدامی می‌باشد. 

تذکر 3) صحت و سقم مدارک ارسالی از مراجع ذیصلاح استعلام می‌گردد و در صورت عدم تأیید مراجع مربوط، ادامه مراحل استخدامی متوقف خواهد شد. 

تذکر 4) عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده (باتوجه به تاريخ اعلام شده در زمان اعلام نتيجه آزمون داوطلب) به منزله انصراف وی از ادامه فرایند استخدام تلقی می‌گردد. 

تذکر 5) داوطلبان درصورت داشتن هرگونه سؤال می‌توانند حداكثر تا دو هفته پس از زمان اعلام نتایج آزمون با شماره تلفن 09380861987 تماس حاصل نمایند. 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور