اطلاعيه‌ سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مواد آزموني كدشغلي 3258 با عنوان شغلي كارشناس امور دريايي 1 و كد شغلي 3295 با عنوان شغلي كارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي 2 سازمان بنادر و دريانوردي در چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريورماه سال 1396

1396/04/24

 پيرو اطلاعيه هاي منتشره مورخ 2/26 ، 3/24 و 1396/4/4، بدين وسيله به اطلاع تمام داوطلبان متقاضي شركت در چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور كه در شهريورماه سال جاري برگزار مي گردد، مي رساند كه مواد آزموني كدشغلي 3258 با عنوان شغلي كارشناس امور دريايي 1 و كد شغلي 3295 با عنوان شغلي كارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه هاي دريايي 2 مربوط به سازمان بنادر و دريانوردي به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

1- عنوان شغلی کارشناس امور دریایی 1 (کد شغلی 3258):

مدارهای الکتریکی 1 و 2 ـ الکترونیک 1، 2 و 3 ـ مخابرات 1 و 2 ـ شبکه‌های مخابراتی

2- در عنوان شغلی کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی 2  (کد شغلی 3295)، ساخت و تولید از مواد آزمون این کد شغلی حذف مي گردد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور