اطلاعيه وزارت آموزش و پرورش درخصوص اعلام اسامي نهايي داوطلبان پذيرفته شده در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21 براي طي سايرمراحل استخدام پيماني در وزارت آموزش و پرورش

1396/01/21
با عنايت به برگزاري آزمون استخدام پيماني سال 1395 وزارت آموزش و پرورش ( موضوع مجوز شماره 684370 مورخ 1395/5/30 سازمان اداري و استخدامي كشور) بدين وسيله نتايج آزمون مزبور اعلام مي­گردد، پذيرفته­ شدگان مكلفند به منظور طي ساير مراحل قبل از استخدام (بررسي صلاحيت­هاي عمومي، گواهي عدم سوءپيشينه، آزمايشات و معاينات پزشكي، تشكيل پرونده استخدامي و دوره مهارت آموزي) به شرح ذيل اقدام نمايند:
 
1-پذيرفته ­شدگان جهت پيگيري امور مربوط به استخدام خود به ادارات كل ­آموزش و پرورش استان (ادارات امور اداري) مراجعه و راهنمايي لازم را دريافت نمايند.
2-پذيرفته­شدگان قبل از مراجعه به هسته­ هاي گزينش استان ها اقدامات ذيل را بعمل آورند:
درصورت عدم تحويل فرم اطلاعات فردي و مدارك درخواست شده در مرحله مصاحبه تخصصي، ضرورت دارد پس از چاپ فرم اطلاعات فردي از سايت دبيرخانه هيأت مركزي گزينش  به نشاني: www.gozinesh.medu.ir نسبت به تكميل دقيق فرم و الصاق يك قطعه عكس به آن اقدام و به همراه تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي(حداكثر به مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اسامي) به وسيله پست پيشتاز به آدرس هسته­هاي­گزينش استان محل خدمت خود ارسال و يا به صورت حضوري تحويل نمايند. لازم مي­باشد در تكميل فرم اطلاعات فردي دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هرگونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده فرد خواهد بود.
عدم تكميل فرم مربوطه و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش استان محل خدمت به منزله انصراف از استخدام تلقي مي­گردد.
3-معاينات پزشكي و تشكيل پرونده استخدامي افراد واجد شرايط معرفي شده به اداره كل آموزش استان محل خدمت همزمان با بررسي صلاحيت­هاي عمومي صورت مي­پذيرد، براين اساس داوطلب واجد شرايط پس از انتشار اسامي در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ضمن حضور در ادارات امور اداري ادارات كل استان ها نسبت به اخذ معرفي نامه جهت گواهي عدم سوءپيشينه و... به منظور تشكيل پرونده استخدامي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام نمايند.
توضيح: چنانچه به هر دليلي صلاحيت عمومي فرد پذيرفته شده مورد تائيد قرار نگيرد انجام معاينات پزشكي و سوءپيشينه هيچگونه حقي براي فرد پذيرفته شده ايجاد نخواهد كرد.
 
4-درصورت تائيد صلاحيت­هاي عمومي، انجام آزمايشات، معاينات پزشكي و.... پذيرفته­شدگان مكلفند به منظور شركت در دوره مهارت­آموزي به ادارات كل استان ها مراجعه نمايند.
ضمنا داوطلباني كه درخصوص نتايج نهايي آزمون سوالاتي دارند مي توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org اقدام نموده و از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.
 
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور