اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاح شرايط بومي درآزمون استخدامي شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه‌هاي اتمي (سهامي خاص) سال 1396

1395/12/04

 پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 95/11/30 بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام در آزمون استخدامي شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه هاي اتمي مي‌رساند، شرايط بومي مربوط به قسمت «امتيازات و سهميه‌ها» مندرج در اطلاعيه ثبت نام به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

داوطلبان بومي استان عبارتند از افرادي كه يكي از شرايط ذيل را دارا باشند:
-  محل تولد داوطلب و یا همسر وی استان بوشهر باشد.
- همسرو فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت و یانیروهای مسلح (اعماز شاغل ویابازنشسته) که محل خدمت فعلی یابازنشستگی والدین داوطلباستان بوشهرباشد.
-  داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه)را به صورت متوالی یامتناوب در استان بوشهر طی کرده باشد.
-  داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان بوشهر را داشته باشد.
تبصره: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یكی از موارد مذکورقابل احتساب است.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور