اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج اولیه آزمون برخی از خوشه های شغلی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال 1395)

1395/09/20

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد2462)، ماما (کد2467)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد2499)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد 2500)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد 2544)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد 2473) و اپراتور 115 (کد 2501) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 21/8/95 شرکت نموده اند، می‌رساند، با توجه به درخواست وزارتخانه مذکور، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است. لذا افراد واجد شرایط که براساس کارنامه، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند (خوشه‌های شغلی پرستار و ماما برابر ظرفیت و بدون مصاحبه اعلام شده اند)، لازم است حداکثر تا 72 ساعت بعد از زمان اعلام نتیجه جهت اطلاع از زمان و محل تشكيل پرونده، بررسي مدارك، مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط (با توجه به کدرشته محل انتخابی) مراجعه نمایند. 

لازم به توضیح است درج اسامي معرفی شدگان در سایت اين سازمان به منزله پذیرفته شده نهایی نبوده و صرفاً در صورت بررسی و صحت مدارک و مستندات و تأیید اطلاعات ثبت‌نامی وحسب مورد کسب امتیاز لازم درمصاحبه به تعداد ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمرات فضلی به عنوان پذیرفته شده اولیه جهت معرفی به گزینش تلقی خواهند شد و در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلب معرفی شده هیچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت. 

شایان ذکر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلی مطابق اولویت های بومی و احتساب ضرایب خاص برای نیروهای قرارداد کار معین براساس اطلاعات تكميلي توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامي محاسبه گردیده لذا در صورت عدم انطباق مدارک ارائه شده درخصوص بومی بودن، قراردادکار معین و یا ایثارگری، موضوع اولویت آنان ملغی گردیده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام می‌گردد.

ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه 95 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ سومين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي کشور  سال 1395منحصراً دررابطه باکارنامه آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌‌باشد. لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را درخصوص مندرجات کارنامه حداكثر تا تاريخ 95/9/30 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 42163-021 در ميان بگذارند. از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند.بدیهی است پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ 95/9/30 ارسال گردد، مقدورنمی باشد.

آدرس سایت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور جهت اعلام اطلاعیه نحوه تکمیل مدارک
ردیف
عنوان دانشگاه/دانشکده
آدرس سایت
1
اراک
http://arakmu.ac.ir/
2
اردبیل
www.arums.ac.ir
3
ارومیه
azmoon.umsu.ac.ir یا umsu.ac.ir
4
اسفراین
http://www.esfrums.ac.ir
5
اصفهان
mui.ac.ir
6
البرز
http://www.abzums.ac.ir
7
اهواز
http://www.ajums.ac.ir
http://jazb.ajums.ac.ir
8
ایران
hcod.iums.ac.ir
9
ایرانشهر
irshums.ac.ir
10
ایلام
www.azmoon.medilam.ac.ir​
11
آبادان
http://www.abadanums.ac.ir
12
بابل
http://mubabol.ac.ir/
13
بم
www.mubam.ac.ir
14
بهبهان
hn-bhn.ajums.ac.ir
15
بوشهر
www.Bpums.ac.ir
16
بیرجند
www.bums.ac.ir
17
تبریز
http://hrmnet.tbzmed.ac.ir
18
تربت جام
  www.trjums.ac.ir
19
تربت حیدریه
http://employment.thums.ac.ir
20
تهران
http://vcmdrp.tums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4
21
جهرم
 www.jums.ac.ir
22
جیرفت
www.jmu.ac.ir
23
خراسان شمالی
nkums.ac.ir 
24
دزفول
www.dums.ac.ir
25
رفسنجان
www.rums.ac.ir
26
زابل
www.zbmu.ac.ir
27
زاهدان
http://zaums.ac.ir
28
زنجان
www.zums.ac.ir
29
ساوه
savehums.ac.ir
30
سبزوار
www.medsab.ac.ir
31
سمنان
www.semums.ac.ir
32
شاهرود
 http://www.shmu.ac.ir
33
شهرکرد
http://skums.ac.ir
34
شهید بهشتی
http://www.sbmu.ac.ir
35
شوشتر
shoushtar.ajums.ac.ir
36
شیراز
Samaa.sums.ac.ir
37
فسا
www.Fums.ac.ir
38
قزوین
www.qums.ac.ir
39
قم
logistic.muq.ac.ir
40
کاشان
www.kaums.ac.ir
41
کردستان
www. muk.ac.ir  
42
کرمان
www.kmu.ac.ir
43
کرمانشاه
www.kums.ac.ir
44
گراش
http://gerums.ac.ir/
45
گلستان
azmoon.goums.ac.ir
46
گناباد
www.est.gmu.ac.ir
47
گیلان
www.gums.ac.ir
48
لارستان
larums.ac.ir
49
لرستان
lums.ac.ir
50
مازندران
Www.mazums.ac.ir
51
مراغه
Mrgums.ac.ir
52
مرکز قلب شهید رجایی
 www.rhc.ac.ir
53
مشهد
http://emp.mums.ac.ir
54
نیشابور
www.nums.ac.ir
55
هرمزگان
 www.hums.ac.ir
56
همدان
www.umsha.ac.ir
57
یاسوج
www.yums.ac.ir
58
یزد
azmoon.ssu.ac.ir
ssu.ac.ir/ensani
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور