اطلاعيه وزارت امور خارجه در خصوص پذيرفته شدگان مرحله كتبي و مصاحبه علمي آزمون استخدامي اسفندماه 1394

1395/08/20

ضمن عرض تبريك خدمت پذيرفته شدگان كتبي مرحله كتبي و مصاحبه علمي آزمون استخدامي اسفندماه 1394 وزارت امور خارجه، از پذيرفته شدگان محترم دعوت مي شود جهت ادامه مراحل جذب در اين وزارتخانه و به منظور تشكيل پرونده گزينشي به شرح ذيل اقدام فرمايند.

 الف) مدارك لازم:

  1. شش قطعه عكس 4´3 جديد پشت نويسي شده (پشت نويسي شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر و كد ملي)؛
  2. اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه (و در صورت تأهل، اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر)؛
  3. اصل و تصوير پشت و روي كارت ملي (و در صورت تأهل، اصل و تصوير پشت و روي كارت ملي همسر)؛
  4. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي؛
  5. اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم (ويژه آقايان)؛

ب) زمان مراجعه:

رأس ساعت 9 صبح بر اساس جدول زمان بندي ارائه شده، مراجعه فرماييد (شايان ذكر است حداقل زمان لازم جهت تكميل فرم گزينشي، سه ساعت مي باشد).

ج) مكان مراجعه:

ميدان امام خميني (ره)، سر در باغ ملي، خيابان ملل متحد، ساختمان شماره 9، وزارت امور خارجه، طبقه اول، سالن علامه عسگري.

د) پاسخگويي:

داوطلبان عزيز مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي يا رفع هر گونه ابهام، از طريق يكي از سه روش ذيل با اداره كل گزينش وزارت امور خارجه تماس حاصل نمايند.

* سامانه پيامكي 09128300030

* ايميل gozinesh@mfa.gov.ir

* سامانه پيام گير صوتي 24 ساعته: 02161156116

رديف

عنوان خوشه شغلي انتخابي

تاريخ مراجعه

1

کارشناس حقوقی

23/8/1395

2

کارشناس بازرگانی خارجی

3

کارشناس مطالعات اقتصادی

4

کارشناس امور خبری

5

کارشناس تحلیلگر و برنامه نویس سیستم

6

کارشناس امور سیاسی

7

کارشناس معماری

8

کارشناس شبکه (مخابرات امن و رمزنگاری)

9

مترجم زبان های خارجی

24/8/1395

10

کارشناس امور مالی (حسابدار)

11

سایر رشته ها

اداره كل گزينش وزارت امور خارجه