دومين اطلاعيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در خصوص نتايج نخستين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور

1394/10/01

 با عنايت به برگزاري اولين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ 1394/3/1، پيرو اطلاعيه مورخ 94/9/18 در خصوص اعلام نتايج نهايي تعدادي از دستگاههاي اجرايي، بدين‌وسيله نتايج اوليه آن دسته از شغل‌محل‌هايي كه نتايج آن نهايي و مورد تاييد قرار گرفته است، (شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان دامپزشكي كشور و استانداري استان خراسان شمالي) براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي‌گردد. متقاضيان در صورت هرگونه سؤال لازم است با دستگاه اجرايي ذيربط تماس حاصل نموده و يا مكاتبه نمايند.

بديهي‌است ساير رشته شغل - محل‌هايي كه بدليل نقص مدارك و يا عدم درج اطلاعات درست در هنگام ثبت‌نام و همچنين رشته شغل - محل‌هايي كه فرايند مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور