اطلاعيه در خصوص اعلام اسامي چندبرابر ظرفيت آزمون استخدامي مشترك مورخ 1/3/94 دستگاههاي اجرايي كشور

1394/05/13

 پيرو اطلاعيه مورخ 94/4/15 بدين‌وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه موفق به كسب حدنصاب گرديده‌اند، مي‌رساند كه رتبه‌بندي آنان براساس نتايج حاصل از نمرات دروس عمومي و اختصاصي، سابقه خدمت، بومي شهر يا استان و اولويت‌هاي قانوني (ايثارگران و معلولين) و ساير شرايط مندرج در دفترچه صورت گرفته است و كارنامه داوطلبان مزبور از روز پنج‌شنبه مورخ 94/5/15 در سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد. 

داوطلباني كه در رديف چندبرابر ظرفيت پذيرش اولين رشته شغل – محل انتخابي قرار گرفته‌اند، لازم است براساس اطلاعيه مربوط كه به همراه اسامي معرفي‌شدگان برروي سامانه اين سازمان قرار مي‌گيرد با در دست داشتن مدارك اعلام شده براي تحويل مدارك يا انجام مصاحبه تخصصي و يا ساير مراحل گزينشي به دستگاه ذي‌ربط مراجعه نمايند. 

بديهي است عدم مراجعه براي تحويل مدارك و يا عدم شركت در مصاحبه استخدامي در موعد مقرر به منزله انصراف از مراحل پذيرش و استخدام تلقي خواهد شد.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور