اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص «سري سوم» اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398

1398/06/17

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 در تاريخ  98/11/17 و اطلاعيه‌هاي مورخ 97/12/19 ، 30/02/98 و 98/05/20، بدين وسيله اصلاحات و كدرشته محل‌هاي جديد (سري سوم)، علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مربوط، به شرح جداول ذيل اعلام مي‌گردد. آن دسته از داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تكميل و كد رهگيري دريافت نموده‌اند مي‌توانند در صورت تمايل نسبت به ويرايش كدرشته محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

 

ضمناً به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز پنجشنبه مورخ 98/06/28 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذكور و مندرجات اطلاعيه‌هاي فوق، منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (لينك سامانه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري – مهرماه 1398) مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي انتخابي تا تاريخ ياد شده در آزمون مذكور اقدام نمايند.

نكته: در اطلاعیه اصلاحی دوم منتشره مورخ 98/05/20 در وبگاه سازمان رشتهمحلهایی تحت عنوان دوره «محروم» مخصوص سهمیه‌های آزمون سراسری اطلاعرسانی شدهاند. داوطلبان جهت آشنایی با سهمیههای مختلف آزمون سراسری سال 1398 میتوانند به صفحه 18 هر یک از دفترچههای راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 (بخش با آزمونها) منتشره مورخ 98/05/19 در وبگاه سازمان مراجعه کنند. در ضمن شهرها و بخشهای مشمول سهمیه سیلزدگان در صفحه 20 دفترچههای مذکور مشخص شدهاند.

 دریافت فایل اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص «سري سوم» اصلاحات و  اعلام رشته محل‌هاي جديد  پذيرش  صرفاً  براساس سوابق تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398 فرمت PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور