اطلاعيه سازمان ‌سنجش‌آموزش ‌كشور درخصوص تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي نقاشي، ارتباط تصويري، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري ،ادبيات نمايشي، مجسمه‌سازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسي درآزمون سراسري سال 1396

1396/05/01

 بدين‌‌ وسيله‌ نظر متقاضيان مجموعه رشته هاي تحصيلي هنري شامل (نقاشي، ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي  لباس، طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري، ادبيات نمايشي، مجسمه‌سازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسي) دانشگاههـا و مؤسسات‌ آموزش‌ عالـي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1396 را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد: 

1- آزمون عملي منحصراً از داوطلبان گروه آزمايشي هنر كه‌ بعد از آزمون سراسري (از تاريخ 96/4/17 لغايت 96/4/22) علاقه مندي خود را به رشته‌هاي فوق اعلام نموده، و سپس نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصيلي در تاريخ مذكور در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نموده‌اند بعمل خواهد آمد. 

2- داوطلباني كه متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي فوق‌ شده‌اند، لازم است پس از اعلام نتيجه اوليه با توجه به دوره‌هايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در زمان مقرر نسبت به انتخاب كدرشته‌هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري از اولويت 1 تا 150 و در هر اولويتي كه علاقه دارند اقدام نمايند.

3- متقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده‌اند بايد در زمان اعلام شده كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را پرينت نموده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي برابر زمان و مكان مندرج در پرينت كارت عملي خود اقدام نمايد. 

4- آزمون‌هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.

5- حضور داوطلب در حوزه نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي مي‌باشد.

6- داوطلباني كه متقاضي رشته‌هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هردليل موفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نمي باشند، مي‌بايست با به همراه داشتن رسيد پرداخت هزينه، دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت كارت شركت در آزمون به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري و براساس برنامه زماني اعلام شده، مراجعه نمايند. 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور