اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام كد قبولي نهائي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي مرحله تكميل‌ظرفيت آزمون سراسري سال 1395 براي آنها يكي از كدهاي 11، 21، 26 و 25 اعلام گرديده است

1395/12/08

 پيرو اطلاعيه مورخ 95/11/3 اين سازمان بدين‌وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1395 كه علاوه بر كد قبولي و يا منحصراً به جاي كد قبولي براي آنان يكي از كدهاي 11 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت‌دبير شهيدرجايي)، 21 (دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله «عج»)، 26 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم دريايي امام خميني «ره»- نوشهر)  و 25 (دانشگاه شهيد مطهري) اعلام گرديده، مي‌رساند با توجه به وصول نتيجه مراحل مصاحبه و صلاحيت‌هاي عمومي معرفي‌شدگان از سوي موسسات و يا هيأتهاي مركزي گزينش ارگانهاي ذيربط پذيرفته‌شدگان نهايي مشخص و اطلاع‌رساني لازم به آنها صورت گرفته است.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور