برنامه زماني آزمون سراسری سال 1396

1395/09/30
عنوان تاریخ
ثبت نام از سه شنبه 95/11/19 لغايت پنج شنبه 95/1128
برگزاري آزمون
پنج‌شنبه 96/4/15 و جمعه 96/4/16
انتشار کارنامه اوليه  متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته  متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتيجه نهايي   متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهايي   متعاقبا اعلام خواهد شد

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور