اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1394

1394/05/03

 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1394 مي‌رساند كه اطلاعيه اين سازمان درخصوص اصلاحات مربوط و همچنين كدرشته‌هاي تحصيلي جديد كه پس از چاپ دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2)، از طريق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به سازمان واصل شده است در ساعت 18:00 (6 بعد از ظهر) روز يكشنبه 1394/5/4 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت. داوطلبان ضرورت دارد با درنظر داشتن مندرجات اين اطلاعيه و همچنين دفترچه‌هاي راهنماي انتخاب رشته، نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي از تاريخ 94/5/5 لغايت 94/5/10 اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور