مطلب ویژه

هشدار به داوطلبان ازمون سراسري سال 1398

با نزديک شدن زمان برگزاري ازمون سراسري، مشاهده شده است افراد سودجو با ايجاد کانال‌هاي جعلي (حتي با نام روابط عمومي سازمان سنجش اموزش کشور) در تلگرام و پيام رسانها از طريق ...