مطلب ویژه

اطلاعيه تکميلي دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در خصوص تکميل ظرفيت دانشگاه ازاد اسلامي براي ازمون سراسري 1398

به اطلاع کليه داوطلبان ازمون سراسري سال 1398مي‌رساند، شوراي سنجش و پذيرش دانشجو براساس درخواست رييس محترم دانشگاه ازاد اسلامي و با حضور ايشان در روز يکشنبه مورخ 1398/7/7 به صورت فوق‌العاده تشکيل جلسه داد و مصوب نمود:....